Șapte funcții publice scoase la concurs

d60df-primaria-tecuci U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada 12 aprilie, ora 10 – proba scrisă și 14 aprilie, ora 10 – interviul, în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție:

– 3 funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional superior- din cadrul Serviciului Buget -Contabilitate;

-1 funcție publică de execuție de consilier, grad profesional superior – din cadrul Birou Achiziții Publice;

– 1 funcție publică de execuție de consilier, grad profesional superior – din cadrul Comp. Administrare Baza de Date;

-1 functie publica de executie de consilier, grad profesional principal – din cadrul Comp. Administrare Rețele;

-1 funcție publica de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent – din cadrul Birou Achiziții Publice.

Condiții

Pentru funcţiile publice de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget – Contabilitate, Birou Achizitii Publice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

– cunoștinţe minime de calculator.

Pentru funcţiile publice de execuţie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Comp. Administrare Baza de Date:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

– cunoștiinţe minime de calculator.

Pentru funcția publică de execuție de consilier, grad profesional principal – din cadrul Comp. Administrare Rețele:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

– cunoștiinţe minime de calculator.

Pentru funcţiile publice de execuţie de consilier juridic, grad profesional asistent – din cadrul Birou Achiziții Publice:

– studii universitare de Iicenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

– cunoștinţe minime de calculator.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.