Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

290a3-consiliul2blocal2btecuci Consiliului Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 14 aprilie 2017, ora 11.30, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. 5 „Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor” a Consiliuluilocal Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a U.A.T. Municipiul Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Tecuci.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor și taxelor pentru prestări servicii către agenții economici și populație efectuate de către Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Tecuci”, post-mortem, Smarandei Brăescu, prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană și mondială la parașutism.