Admitere în unităţile de învăţământ ale Jandarmeriei

Jandarmi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi recrutează candidaţi pentru instituţiile militare de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne – Arma Jandarmi şi pentru locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne la instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, sesiunea 2017.

Pentru anul de învăţământ 2017-2018, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs următoarele locuri în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. :

 1. a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

– 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

– 49 locuri alocate Jandarmeriei Române;

– 1 loc alocat Inspectoratului General de Aviație;

– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

 1. b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 180 locuri, astfel:

– 174 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

– 6 locuri alocate S.P.P.

 1. c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
 2. d) Școala de Subofițeri  de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești – 3 locuri de maistru militar auto alocate M.A.I. – Jandarmeria Română.

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-au fost alocate la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, următoarele locuri:

 1. e) Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”, 2 locuri alocate  A.I.  la  Facultatea de Comandă și Stat Major, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică”, specialitatea militară ,,Logistică”, durata studiilor 3 ani;
 2. f) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

– 2 locuri – Facultatea  de  Științe Militare, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență – specialitatea militară ,,Managementul organizaţiei – Artilerie și rachete”, durata studiilor 3 ani;

– 1 loc – Facultatea  de  Științe Militare, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență – specialitatea militară ,,Managementul organizaţiei – Auto”, durata studiilor 3 ani;

– 3 locuri – Facultatea  de  Științe Militare, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență – specialitatea militară ,,Managementul sistemelor de comunicații militare – Comunicații și informatică”, durata studiilor 3 ani;

– 12 locuri – Facultatea  de  Științe Militare, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență – specialitatea militară ,,Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate”, durata studiilor 3 ani;

– 4 locuri – Facultatea  de  Management Militar, domeniul de licență ,,Științe administrative”, programul de studii universitare de licență – specialitatea militară ,,Administraţie publică – Intendenţă”, durata studiilor 3 ani;

 1. g) Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

–  2 locuri la Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licență ,,Inginerie de armament, rachete și muniții”, specialitatea militară ,,Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului”, durata studiilor 4 ani;

–  5 locuri la Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licență ,,Inginerie de armament, rachete și muniții”, specialitatea militară ,,Materiale energetice și apărare CBRN”, durata studiilor 4 ani;

–  4 locuri la Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licență ,,Inginerie genistică”, specialitatea militară ,,Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare”, durata studiilor 4 ani;

–  4 locuri la Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licență ,,Ingineria autovehiculelor”, specialitatea militară ,,Blindate, automobile și tractoare”, durata studiilor 4 ani;

–  2 locuri la Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licență ,,Inginerie civilă”, specialitatea militară ,,Construcții și fortificații”, durata studiilor 4 ani;

–  4 locuri la Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licență ,,Inginerie geodezică”, specialitatea militară ,,Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezică”, durata studiilor 4 ani;

– 5 locuri la Facultatea de Sisteme Electronice Militare, domeniul de licență ,,Inginerie electronică și telecomunicații”, specialitatea militară ,,Echipamente și sisteme electronice militare”, durata studiilor 4 ani;

– 3 locuri la Facultatea de Sisteme Electronice Militare, domeniul de licență ,,Inginerie electronică și telecomunicații”, specialitatea militară ,,Comunicații pentru apărare și securitate”, durata studiilor 4 ani;

– 5 locuri la Facultatea de Sisteme Electronice Militare, domeniul de licență ,,Ingineria sistemelor”, specialitatea militară ,,Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare”, durata studiilor 4 ani;

– 4 locuri la Facultatea de Sisteme Electronice Militare, domeniul de licență ,,Calculatoare și tehnologia informației”, specialitatea militară ,,Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și Securitate națională”, durata studiilor 4 ani;

 1. h) Institutul Medico – Militar – 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Medicală), domeniul de licență ,,Sănătate”, programul de studii universitare de licență ,,Medicină generală”, durata studiilor 6 ani;
 2. i) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – 12 locuri alocate M.A.I. (IGAv) conform specialităţilor, astfel:

– 10 locuri la Facultatea de Management Aeronautic, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență – specialitatea militară ,,Management în aviație – Aviație piloți”, durata studiilor 3 ani;

– 2 locuri la Facultatea de Management Aeronautic, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență – specialitatea militară ,,Managementul traficului aerian – Controlor trafic aerian”, durata studiilor 3 ani;

 1. j) Academia Navală „Mircea cel Bătrân’’ Constanța, 4 locuri alocate M.A.I. la Facultatea de Inginerie Marină, domeniul de licență ,,Inginerie marină și navigație”, specialitatea militară ,,Navigație, hidrografie și echipamente navale”, durata studiilor 4 ani;
 2. k) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Pitești – 12 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

– 2 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;

– 2 locuri – Auto;

– 1 loc – Geniu;

– 1 loc – Construcții;

– 2 locuri – Tehnică de comunicații;

– 2 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;

– 2 locuri – Intendență;

 1. l) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța – 14 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

– 2 locuri – Artilerie navală și antiaeriană;

– 4 locuri – Timonier și tehnică de navigație navală;

– 2 locuri – Comunicații navale și observare semnalizare;

– 6 locuri – Motoare și instalații electrice navale.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor  Interne destinate formării inițiale a cadrelor militare, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 13. m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 14. n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Verificarea cerinţelor prevăzute la lit. m) şi n) se realizează cu ocazia examinării medicale.

Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Maiştrii militari/subofiţerii care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor militare beneficiare, trebuie să îndeplinească baremele şi criteriile de aptitudine medicală, fizică şi psihologică (să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:

 1. a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de maistru militar, subofiţer sau agent de poliţie;
 2. b) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun”, la ultima apreciere de serviciu anuală;
 3. c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 16 alin. (2) din Anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (Cadrul militar este pus la dispoziţie când este trimis în judecată sau judecat de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat) și art. 20 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordin (Cadrul militar se suspendă din funcţie de drept în următoarele situaţii: a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu; b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei).
 4. d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 5. e) au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.

Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la literele c) sau d), înmatricularea nu se realizează.

Documente constitutive ale dosarului de candidat în instituţiile militare de învăţământ ale M.A.I. sau M.Ap.N. care şcolarizează pentru nevoile M.A.I. – sesiunea 2017

 1. Cererea de înscriere şi CV ;
 2. Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

– Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2017, diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă și copiile legalizate;

– Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2017, atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.Ș., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă și copie legalizată; diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată.

 1. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă și copiile legalizate .
 2. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă și copiile legalizate;
 3. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 4. Cazier judiciar (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către structura de resurse umane a unității, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat)
 5. O fotografie color 9×12 cm;
 6. Două fotografii color 3/4 cm;
 7. Fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 8. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare recrutare ;
 9. Dosar plic.

– Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., se primesc de către structura de resurse umane din cadrul I.J.J. Galați până la data de 26.05.2017, iar pentru şcolile postliceale ale M.A.I, până la data 21.07.2017.

– Candidații la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” și pentru instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale vor depune documentele constitutive ale dosarelor de recrutare până la data de 19.06.2017 iar candidații la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani respectiv Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, până la data de 07.08.2017.

– Fişa medicală de încadrare şi certificatul de examinare psihologica se obţin prin grija structurii de resurse umane din cadrul I.J.J. Galați.

– Cererile de înscriere se completează personal pe tipizatul furnizat de Serviciul Resurse Umane.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, la numerele de telefon: 0236 334161 sau 0236 334152 interior 24535 sau 24407, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

 

Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul, Jandarmeria Galaţi