Ședința ordinară a consilierilor locali pentru luna iunie

290a3-consiliul2blocal2btecuci Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 29 iunie, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tecuci, pentru activități nonprofit de interes local.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Melinte Nadia.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecuci.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 130/27.10.2016 privind Organizarea structurii de intervenție în situații de urgență cu echipe din cadrul Primăriei municipiului Tecuci și echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului local Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativele proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ale U.A.T. Municipiul Tecuci.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modificările ulterioare prin HCL nr. 44/10.03.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci.
 7. Proiect de hotărâre privind întocmirea Nomenclatorului stradal informatizat al U.A.T. Municipiul Tecuci.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a concesionării prin licitație publică a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci str. Elena Doamna, nr. 8.
 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, Asociației United Cristian Aid – Bunul Samaritean a unor bunuri aparținând municipiului Tecuci .
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil (teren) situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a asociaților, la Societatea „Compania de Utilități Publice” S.R.L. Tecuci.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 45/02.08.2016 privind desemnarea reprezentanților consiliului local Tecuci în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de transport și depozitare deșeuri municipale (menajere nepericuloase) ce vor fi practicate de Societatea Rampa Rateș S.R.L. Tecuci.
 15. Informări, interpelări, petiții.