Mircea Cojocaru în prim-planul Cenaclului literar

Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci Ieri seară, în sala Alexandru Mironescu a Casei de Cultură a municipiului Tecuci a avut loc o nouă şedinţă de lucru a Cenaclului literar „Calistrat Hogaş”, condus de poetul Constantin Oancă.

Şedinţa a fost deschisă de poetul Dan Vîță, referent la Casa de Cultură, cel care a anunţat următoarea şedinţă de cenaclu pentru data de 29 iunie 2017, atunci când va fi lansată cartea profesorului Aurel Scarlat, manifestare la care va fi prezentă şi scriitoarea jurnalistă Violeta Ionescu, editoare a cărţii.

Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci (12) Poetul Dan Vîță continuă prin a aprecia faptul că prin aceste activităţi permanente de cenaclu se încearcă şi, spunem noi, cu toată certitudinea, se reuşeşte relansarea mişcării literare la Tecuci. Acesta subliniază sprijinul adus de Casa de Cultură prin oferirea unui spaţiu pentru şedinţe iar atunci când activitatea este de o mai mare amploare se oferă sala Studio.

Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci (4) În continuare, poetul Dan Vîță vorbeşte despre deplasarea unui grup de membri ai cenaculului la Brăila, unde au participat la o interesantă manifestare literară alături şi de numeroşi scriitori gălăţeni, reprezentanţii tecuceni fiind apreciaţi pentru evoluţiile lor. Tot despre deplasarea reuşită de la Brăila a vorbit şi preşedintele cenaclului, Constantin Oancă.

Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci (2) A fost oferit apoi cuvântul poetului Mircea Cojocaru, poetul zilei, care a lecturat cu multă graţie şi mult patos poeziile: „Uneori”, „Flori”, „Voi”, „Reverie”, „Singurătatea ultimei tranşee”, „Cuvintele”, „Autoportret”, „Pleacă” – cu trimitere la terminarea primăverii, „Căutare”, „Asemenea”, „Autograf”, „Eu”, „Timpul”, „Străină”, „Trestia”, „Căderea” şi altele. Poetul încheie prin a aduce mulţumiri soţiei Zoia, prezentă în sală, cea care îi este primul ascultător dar şi critic.

Scriitorul Tănase Dănăilă este primul care apreciază poeziile citite.

Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci (1) Poetul Dan Vîță vine cu interesanta propunere ca cei ce lecturează în şedinţe să trimită din timp materialele membrilor cenacului, pentru a se putea vorbi mai la obiect şi a se analiza mai bine materialele ce urmează a fi citite. Se mai propune că cenaclul să aibă şi un cont de facebook.

Prof. Săndel Stamate reproduce vorbele celebrului sculptor C. Brâncuşi: „Când apare poetul, opera parcă fuge”, aceasta pentru că în cultură funcţionează obiectivitatea artistică care trebuie să exprime o realitate. În continuare, prof. Stamate apreciază limbajul poeziilor prezentate şi care conţin adevărate dialoguri, având în ele şi mult dramatism: „Este de apreciat şi strânsa legătură dintre poet şi realitate”.

Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci (5) Poetul Vasile Sevastre-Ghican ne spune că Mircea Cojocaru scrie de multă vreme dar acum are o poezie matură, poate mai greu de înţeles pentru cei ce o ascultă pentru prima oară: „La Mircea Cojocaru se vede clar legătură dintre poezie şi grafică, el a lucrat  şi lucrează la îmblânzirea sufletelor în general”.

Scriitorul Tănase Dănăilă precizează că toate poeziile ascultate sunt foarte bine gândite, profunde şi clare. Apreciază poezia „Căutare” precum și șansa simbioză poet-pictor şi mai ales împletirea gândului cu sufletul.

Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci (8) Revenind, Dan Vîță remarcă faptul că Mircea Cojocaru e cel mai talentat poet dintre pictori şi cel mai talentat pictor dintre poeţi. Apoi ne reaminteşte că l-a mai ascultat cu ceva timp în urmă când, tot într-o şedinţă ce i-a aparţinut, a remarcat la dânsul poezia „Ulmul”: „Autorul de azi are însă un interesant discurs poetic, specializat în lirism, care este de subliniat la dânsul.  Continuă cotrobăire în tema memoriei”. Referitor la faptul că mai mulţi membri ai cenacului l-au sfătuit să adune aceste poezii într-o carte, Dan Vîță spune foarte frumos: „O carte se naşte numai atunci când ea trebuie să se nască”.

Poetul Constantin Oancă apreciază toate poeziile ascultate analizând cu mare atenţie poezia „Autoportret”.

 Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci (7) Prof. Eleonora Stamate apreciază la poetul Cojocaru spontaneitatea şi mai ales strânsa legătură poet-pictor-actor. Poetul are multe teme, idei şi metafore. El scrie la fel de frumos cum şi pictează.

Prezentă la manifestare, Lucia Gologan, manager al Casei de Cultură, muzeograf de formare, nu îşi uită profesia şi începe prin a ne spune că frumosul tablou din sala de şedinţe este realizat de Mircea Cojocau, poetul de azi: „Acesta are un suflet deosebit şi prin poezia lui străbate mereu cearta cu sine”.

Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci (9) Poetul Cătălin Dumitrescu, începe prin a reproduce vorbele unui mare om de cultură: „Toti oamenii sunt nemuritori, în afară de noi, poeţii”! El apreciază toate poeziile şi ne spune cu mare bucurie, că i-a apărut primul volum de versuri pe care îl va prezenta la o şedinţă de cenaclu.

Mişu Ștefăniu a delectat pe membrii cenaclului cu poezii şi epigrame recitate cu multă dăruire.

La şedinţă a mai participat Mihaela Gudană şi părintele Constantin Velicu.

Cenaclul Calistrat Hogas Tecuci (3) În încheiere, vreau să reamintesc faptul că în urmă cu ceva timp, la un vernisaj al expoziţiei pictorului Mircea Cojocaru, apreciatul critic de artă bârlădean Eugen Radu Lazăr  spunea despre acesta: „Mircea Cojocaru a fost şi este o surpriză evolutivă pentru toţi”!

Acum ni s-a demonstrat acest lucru.

 

Autor: Iancu Aizic

One thought on “Mircea Cojocaru în prim-planul Cenaclului literar

  1. Scuzați-mi neștiința, dar cine este poeta din fotografia ce urmează celei a doamnei prof. Stamate ? Pare oa fi o persoană de adâncă efuziune scriitoricească.

Comments are closed.