Şedinţă ordinară a Consiliului Local

290a3-consiliul2blocal2btecuci Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de  28 iulie 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:   

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei de habitat cu destinația de salubrizare în Municipiul Tecuci.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2017.
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din serviciile publice din subordinea Primarului Municipiului Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile contractuale din cadrul instituțiilor de cultură subordonate Consiliului local al Municipiului Tecuci.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei de evaluare și selecționare a programelor și proiectelor de interes public cu finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local conform H.C.L. nr. 134/29.06.2017.
 7. Proiect de hotărâre privind propunerea pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2006 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.
 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea U.A.T. Comuna Grivița, județul Galați, în calitate de membru în A.D.I. – Serviciul Regional Apă Galați.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente locuințelor realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineret destinate închirierii (A.N.L).
 11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local pentru închirierea unei suprafețe de 24 mp teren pentru amplasarea unui chioșc alimentar, teren aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Colegiului Național Calistrat Hogaș din Municipiul Tecuci, Județul Galați.
 12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local pentru închirierea unei suprafețe de 60 mp teren aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Scolii Gimnaziale Ion Petrovici din Municipiul Tecuci, Județul Galați.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci către domnul Anghel Neculai.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci către Apostu Nicuța și Apostu Alice-Raluca.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în Strada Ștefan cel Mare nr. 21.

Informări, interpelări, petiții

– Informare privind adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 39174/13.07.2017 a Camerei de Conturi Galați și Raportul follow-up înregistrat sub nr. 30781/09.06.2017 a Camerei de Conturi Galați.

– Informare privind adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 39175/13.07.2017 a Camerei de Conturi Galați și Raportul follow-up înregistrat sub nr. 30782/09.06.2017 a Camerei de Conturi Galați.

– Decizia nr. 12 din 14.07.2017 si raportul de audit financiar ale Camerei de Conturi Galați.