Ședință ordinară a Consiliului Local

Consilierii locali s-au întrunit în prima ședință Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară în data de 31 august 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rateș S.R.L. Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 105/25.05.2017 privind acordarea burselor de performanță și a burselor medicale pentru elevii din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016 -2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire, în vederea înființării unui centru social multifuncțional integrat pentru persoane vârstnice, Municipiul Tecuci, județul Galați”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a U.A.T. Municipiul Tecuci, membru fondator al Grupului de Acțiune Locală „Anton Cincu Tecuci”, pentru funcționarea asociației în conformitate cu Actul Constitutiv și Statutul Asociației, în conformitate cu Hotărârea Judecătorească din 16.11.2016.

6. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare Strategie de dezvoltare durabilă a Municipiului Tecuci, jud. Galați, 2017-2027.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare Grădinița nr. 12, Tecuci, jud. Galați”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobare asigurare finanțare de la bugetul local pentru categoriile de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul „Reabilitare grădiniță cu program prelungit nr. 17, Tecuci, județul Galați”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Reabilitare Grădiniță cu program prelungit nr. 17, Tecuci, jud. Galați”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare Bulevardul Victoriei”.

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de Asistență Socială Tecuci, a imobilului din Tecuci, strada Ion Petrovici nr. 5 (fostă 1 Decembrie 1918, nr. 73), zona Parc Central, C6.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 Contractul de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiului Tecuci și Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L..

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în municipiului Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 131.

14. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații pentru sedii partide.

Informări, interpelări, petiții.