La mulţi ani, maestre Duma!

Astăzi, 8 septembrie, este ziua de naştere a poetului Dionisie Duma

Dionisie Duma Tecuci Dionisie Gheorghe Duma, pe numele lui corect, s-a născut la 8 septembrie 1940 la Tecuci. Urmează studiile elementare la Şcoala nr. 2 ( azi Gh. Petraşcu) după care urmează Liceul de băieţi nr. 2 „Dimitrie Sturdza” ( azi Colegiul Calistrat Hogaș).  

În anul 1962 este admis la Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, unde are că profesori universitari pe ac. N. Ciopraga, Gavril Istrate, Alexandru Husar, Liviu Leonte şi alţii. În anul 1968 termină facultatea şi funcţionează că profesor la școla din Nărtești, apoi în cartierul Cernicari  şi apoi la Grupul Şcolar Industrial Tecuci.

Ca poet, a debutat  în anul 1960, în revista „Iaşul literar” fiind susţinut şi încurajat de poeţii  Florin Mihai Petrescu şi Horia Zilieru.

În anul 1970 îşi susţine examenul de licenţă cu teza „Ştefan Petică, poetul simbolist – schiţa monografică”, coordonator ştiinţific fiind lectorul universitar Mihai Drăgan.

În anul 1995 este admis la doctorat, preşedintele comisiei fiind prof. univ. dr. docent Constantin Ciopraga iar titlul tezei fiind „Nichita Stănescu – coordonatele universului liric”.

Dintre volumele realizate de poet, consemnăm: volumul „Ardere” apărut în anul 1975, „Catedrala de cuvinte” în anul 1991, „Extemporal la inimă” în anul 1999, „Scrisori” în anul 2001, „Oceanul de stres” tot în anul 2001, „Al patrulea păcat” în anul 2003, „Nichita Stănescu- o pată de sânge care vorbeşte” în anul 2008, „Lângă liniştea inimii” tot în anul 2008, „Exerciţii de primenire” în anul 2012, „Dionisie Duma în reflectoarele criticii literare” în 2015 şi altele.

Pentru întreaga activitate a primit numeroase premii şi distincţii printre care şi titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Tecuci” în anul 2010 iar în anul 2015, pentru întreaga activitate literară desfăşurată de-a lungul a peste jumătate de secol, USR i-a acordat  Premiul de Excelență.

Poetul tecucean Dionisie Duma este membru al  Societății Culturale  Junimea 90 din Iaşi, al Societăţii Scriitorilor Costache Negri din Galaţi, al Asociaţiei Scriitorilor pentru promovarea realizărilor artistice Aspra Galaţi, al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, al Fundaţiei pentru promovarea culturii Balcanice şi Europene Rigas Fereos  şi membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Pe lan local, a răspuns prezent la toate solicitările legate de cultura tecuceană, a fost zeci de ani preşedinte al Cenaclului literar „Calistrat Hogaş” din Tecuci, acum fiind preşedinte de onoare şi este preşedinte al Reprezentanţei Tecuci a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi.

Are legături de prietenie cu numeroşi poeţi din ţară dar şi cu mulţi oameni de seamă ai ţării, pe primul loc situndu-se prietenia ce o are cu Florin Piersic care, în ultima lui prezenţa pe scena tecuceană, l-a apreciat şi i-a promis că va realiza un CD cu cele mai frumoase poezii ale poetului Dionisie Duma în recitarea marelului actor.

Acum, la ceas aniversar, spunem din toată inima: Să ne trăiești maestre!