Întâlnire între reprezentanţii UAT Tecuci şi elevii de la CNSH

Casa de Cultura Tecuci (2) Joi, 28 septembrie 2017, sala Studio a Casei de Cultură a găzduit o plăcută întâlnire între reprezentanţii UAT şi elevii de la CNSH Tecuci. Acţiunea a fost intitulată Dialog structurat cu tinerii pe tema „Rolul şi prerogativele administraţiei publice locale în cadrul procesului decizional”.

Evenimentul a avut ca iniţiator pe eleva Mădălina Huzum, absolvent al programului Civic Leadership Program şi a avut drept parteneri CNSH şi Consiliul local Tecuci.

Manifestarea a avut drept moderator pe eleva Mădălina Huzum de la CNSH, din clasa a XII-a E, care, după ce a arătat scopul acţiunii, a prezentat invitaţii de onoare la acest eveniment, respectiv primarul municipiului Cătălin Hurdubae, însoţit de consilierii Daniela Ignat şi Martin Cristinel Mihai.

Invitat să ia cuvântul, primarul a început prin a aprecia această acţiune, la fel cum a fost şi cea intitulată „Primar pentru o zi” pentru ca tinerii să poată lua contact cu modul de conducere al unui municipiu. Vorbitorul a continuat arătând că permanent în primărie se regăsesc numeroase probleme, unele chiar majore, greu de rezolvat. „Totuşi, continuă vorbitorul, apreciez tineretul de azi şi mai ales pe acei tineri care se implică în activităţi şi ştiu ce vor de la viaţă”.

Casa de Cultura Tecuci Se arată apoi că măsurile luate de primar, sau proiectele înaintate de consilieri, trebuie să treacă prin consiliu şi să obţină votul majoritar al consilierilor, respectiv jumătate plus unu sau chiar două treimi la unele proiecte mai importante, pentru a fi transpuse în fapte. Se vorbeşte apoi de cele 5 societăţi care funcţionează pe lângă primărie, vorbindu-se şi de bugetul local, trecut şi el, bineînţeles, prin consiliul local care are un număr de 19 consilieri. Şedinţele de consiliu pot fi de îndată, extraordinare şi ordinare, ultimele ţinându-se , de obicei, în ultima joi a fiecărei luni. Structura politică a membrilor consiliului este de 9 consilieri PSD, 4 PNL, 2 ALDE, 2 PMP, un independent şi un consilier UNPR.

Trecându-se la discuţii, o problemă ridicată din sală a fost legată de reabilitarea Teatrului de vară, primarul arătând că la ora actuală există un număr de 14 proiecte care vizează infrastructură şi drumurile, arătându-se faptul că Tecuciul are la ora actuală peste 60 % din drumuri neasfaltate iar planul de investiţii locale pe anul 2017 este de doar 87 miliarde lei. Se arată că totuşi, printre proiecte apare şi reabilitarea sălii de spectacole „Ion Petrovici”.

O altă problema ridicată a fost legată de insuficienţa locurilor în microbuzele pe traseul Tecuciul Nou, mai ales pentru elevi. Primarul reaminteşte faptul că în Tecuci, traseele sunt licitate de diferite firme de transport, dar va încerca să intervină şi în această problemă.

Casa de Cultura Tecuci (1) S-a vorbit apoi despre implicarea tineretului în comunitate şi despre colaborarea instituţională, consilier Daniela Ignat punând mult accent pe acţiunea de voluntariat.

O chestiune importantă a venit chiar de la eleva Biana Mădălina Partenie şi anume, dacă e nevoie de studii de specialitate pentru a fi un bun demnitar local, de succes, primarul arătând că şi aici experienţa şi practica îşi spune cuvântul.

Primarul apreciaza faptul că orașul Sibiu a reuşit performanţa de a avea cifra 0 – zero – la şomaj, Tecuciul având o rată a şomajului destul de ridicată.

Se vorbeşte în continuare de proiectul primăriei de a se realiza 10 Km de asfalt, pentru această existând şi finanţarea necesară. S-a mai vorbit de legătura defectuoasă cu renumitul cartier Nicolae Bălcescu, lucrare care apare pe lista de priorităţi.

La întrebarea „Care e cea mai grea problema a Tecuciului?”, primarul a răspuns că toate problemele sunt grele dar s-a oprit asupra lipsei forţei de muncă, apoi drumurile şi sănătatea.

În concluzie, a fost o întâlnire care şi-a atins scopul dorit şi poate vom mai participa la alte astfel de acţiuni, spre binele tecucenilor.

 

Autor: Iancu Aizic

You cannot copy content of this page