Ședință ordinară a Consiliului Local

7274e-consiliul2blocal2btecuci2b252822529 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 30 octombrie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:        

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.67/31.03.2017 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2017, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport şi depozitare deşeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 din H.C.L. nr. 154/17.07.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci.
 6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizaţiei administratorului /directorului general al Societăţii Cimitirul Eternitatea S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizaţiei administratorului /directorului general al Societăţii Zooland Tec S.R.L.
 8. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizaţiei administratorului /directorului general al Societăţii Ecoprest Tec S.R.L.
 9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizaţiei administratorului /directorului general al Societăţii Ecogroup Tec S.R.L.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Local nr.138/2006 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.
 11. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil făcută de Ionescu Cecilia – Lucia – Rodica şi inventarierea în domeniul public al acestuia.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situată în Tecuci, str. Soarelui nr. 1.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în strada Petru Rareş, nr. 26.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Nicoreşti, zona CT 8.
 15. Informări, interpelări, petiții.

You cannot copy content of this page