Altă funcţie publică scoasă la concurs de Primărie

Tecuci, primarieUAT Municipiul Tecuci  organizează concurs pentru ocuparea postului de consilier, grad profesional asistent  din cadrul Serviciului Comunicare şi Registratură.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,  respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiintelor administrative sau ştiinţelor inginereşti sau ştiinţelor economice,

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de un an.

Concursul se va desfăşura în data de 27.11.2017 la sediul Primăriei, respectiv proba scrisă în 27.11.2017, ora 10, iar data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile, începând de astăzi.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul UAT. Municipiul Tecuci, tel. 0372 364111, Comp. Resurse Umane.