Reuşită seară culturală la AARD – CAR Unirea Tecuci

seara culturala Tecuci (5)Miercuri 25 octombrie 2017, sala de la AARD Unirea Tecuci a găzduit cea de a doua ediţie a serilor culturale , de această dată sub titlul ,,Restituiri culturale tecucene’’.

Manifestarea a început cu un frumos videoclip despre toamnă într-o excelentă interpretare a inegalabilului trubadur Tudor Gheorghe. Apoi, şi-a intrat în rol moderatorul evenimentului, apreciatul profesor de Limba română, Vladimir Radu, apreciind deschiderea spre cultură a preşedintelului asociaţiei Unirea Tecuci, ec. Cătălin Dodu, subliniind faptul că tecucenii, şi nu numai, apreciază şi cunosc mai bine activitatea acestei unităţi, doar în cea de a două parte a vieţii. În continuare, vorbitorul ni-l prezintă pe prof. poet Dionisie Duma, mulţi ani preşedinte al Cenaclului literar ,,Calistrat Hogaş’’ din Tecuci, acum, preşedinte de onoare. Aceasta este membru al USR  filiala Iaşi, al Societăţii Culturale ,,Junimea 90’’ Iaşi, al Societăţii scriitorilor ,,Costache Negri’’ din Galaţi, al U.S. din R. Moldova, al Fundaţiei pentru promovarea culturii Balcanice şi europene şi a altor societăţi.

seara culturala Tecuci (4)Ne este prezentată apoi ultima apariţie a poetului, lucrarea intitulată  ,,Un alt popas’’, un grupaj de poeme apărut în ediţie bilingvă, model luat după volumul autorului dedicat poetului Nichita Stănescu. Acum, acest volum este în imba română şi în italiană, graţie poetei tecucene Mirela Ianuş Dinga, apărut în anul 2017 la Editura ,,Opera Magna’’ din Iaşi având ca tehnoredactor pe Aida Zaharia.  Volumul cuprinde mai multe poeme grupate stilistic şi tematic. În continuare, am urmărit o interesantă proiecţie video realizată de neobositul părinte Constantin Velicu, dedicat fostei lui dirigintă, profesoara de română Dorina Branişte.

Profesorul Radu ne citeşte din opera poetului Duma poeziile ,,Când toamna intră în Tecuci’’ şi ,,Pe strada Căpitan Darbun’’. Invitat să ia cuvântul, poetul Dionisie Duma începe prin a mulţumi societăţii ,,Unirea’’, pentru sprijinul acordat în apariţia acestei cărţi, apreciind generozitatea acestuia. Ne spune în continuare că acum, lucrează la două noi apariţii, una în engleză şi franceză şi una în neogreacă şi încheie citind o poezie dedicată prietenului actor Florin Piersic.

seara culturala Tecuci (3)Revenit la funcţia de moderator, prof. Radu ne spune că în prezent cultura la Tecuci nu excelează prin mari nume de oameni. Spune acest lucru pentru că recent a participat la o lansare de carte la Bârlad şi unde a apreciat o adevărată viaţă culturală.

Invitat să ia cuvântul, ec. Cătălin Dodu, preşedinte al AARD ,,Unirea’’  începe prin a recunoaşte că se pricepe mai bine la statistici decât la literatură dar îşi manifestă deschiderea spre a sprijini activitatea culturală a municipiului. Ne reaminteşte faptul că în curând asociaţia pe care o conduce va sărbători 135 de ani de activitate, ea fiind înfintată în anul 1882. Anul acesta, asociaţia a sprijinit apariţia a 11 cărţi arătându-şi şi în continuarea deschiderea spre acest lucru pe care îl face cu devotament de zece ani de când  conduce această societate. Reaminteşte publiculului şi de sprijinul financiar acordat cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviaţiei la Tecuci, aminteşte şi de competiţia de table care a fost şi în acest an iar peste puţin timp se va organiza o nouă ediţie a Cupei ,,Unirea’’ la şah, competiție la care participă şahişti din numeroase oraşe din ţară. Are totuşi regretul faptului că a înfiinţat în urmă cu câţiva ani o grupă de şah pentru copii, dar încercarea nu a avut efectul dorit.

seara culturala Tecuci (1)În continuare, prof. Mihai Pohrib de la Şcoala ,,Dimitrie Sturdza’’ a avut o interesantă expunere, o evocare a participării tecucenilor la Primul Război Mondial, arătându-şi regretul că în ţara noastră nu există un Proiect Naţional în acest sens, arătând că în Polonia s-a alcătuit chiar un Minister pentru sărbătorirea marilor evenimente  naţionale. În continuare, prof. Pohrib vorbeşte despre contribuţia oraşului şi judeţului Tecuci la primul război  arătând că generalul Averescu a înfiinţat aici o fanfară. Se vorbeşte în continuare de luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, sunt citate nume de eroi ai neamului, numeroşi învăţători din Matca, Munteni, Mândreşti, Cosmeşti , Movileni şi Tecuci.

Se aminteşte şi de contribuţia economică a tecucenilor la primul război mondial şi se arată că, deşi era în ţară război, viaţa mergea înainte economic, cultural şi chiar şcolile funcţionau aproape în condiţii normale.  Se vorbeşte şi de aportul la război a preoţilor militari, încheind prin a se consemna faptul că Tecuciul a fost o Citadelă a Marii Uniri.

seara culturala TecuciÎn continuare, prof. Radu ni-l prezintă pe prof. Ştefan Andronache, un adevărat căutător de noi documente istorice, acum, venind în faţa noastră cu nouă lucrare  ,,Scrieri de pe frontul românesc- Cartea este dedicată părintelui-poet Alexei Mateevici şi trecerii lui prin spaţiile tecucene şi vrâncene. Profesorul Andronache începe prin a aprecia noua lucrare apărută recent şi intitulată Tecuciul literar, de G. G. Ursu, fost profesor la Şcoala D. Sturdza- fostul Liceu nr. 2 de băieţi din Tecuci. Lucrarea a apărut sub îndrumarea şi coordonarea prof. Vl. Radu şi a elevilor din clasa a XII-a de la CNCH promoţia 2017. Prof. Andronache continuă prin a ne spune că lucrând la Biblioteca municipală, a găsit documente despre viaţa şi activitatea poetului Alexei Mateevici şi exact acum 20 de ani, la sărbătorirea a 80 de ani de la decesul acestuia, a reuşit să scoată o carte despre acesta, doar în 80 de exemplare, această, continuă apreciatul profesor Andronache, pentru că am fost, pur şi simplu, fascinat de activitatea şi personalitatea acestuia.  Se arată că poetul a fost de două ori în armată, prima dată în septembrie 1915 şi apoi în decembrie 2016, vorbind apoi şi de mişcările făcute de Armata 4 în zona Tecuciului amintind şi marele număr de militari participanţi, circa 85.000. Profesorul Andronache aminteşte şi de aportul preotului N. Conduratu, de la care a cules importante date istorice.

seara culturala Tecuci (6)Ne reaminteşte apoi că în proiectul manifestării şi omagierii a o sută de ani de la primul război mondial, autorităţile locale au prevăzut trei puncte principale – primul organizarea unei expoziţii cu zona evenimentelor de pe teritoriul nostru, doi, publicarea cărţii despre A. Mateevici şi trei, ridicarea unei statui a lui A. Mateevici în comuna Movileni, unde a luptat, slujit şi locuit acesta. Toate aceste obiective au fost realizate prin sărbătorirea pe 19 august 2017 la Movileni, unde a fost o adevărată sărbătoare, la dezvelirea statuii asistând şi prof. N. Găină din Chişinău dar şi Ambasadorul R. Moldova în România care a apreciat această realizare. Profesorul Andronache aduce şi pe această cale mulţumiri celor din Movileni, respectiv primarul comunei, părintelui protopop Gh. Joghiu şi părintelui din Movileni, Stelică Chirvase, precum şi realizatorului monumentului, sculptorul Dan Mateescu.

A fost prezentată apoi o diaporamă cu drumurile poetului Mateevici prin ţinuturile tecucene şi vrâncene dar şi un filmuleţ cu marea sărbătoare din 19 august de la Movileni.

În continuare, prof. Radu prezintă lucrarea Tecuciul literar de G. G. Ursu, apărută la Editura GraphoPress Tecuci 2017 cu subtitlul Studiu de istorie şi geografie literară, lucrare pentru care prof. Radu mulţumeşte şi prof. N. Chiscop pentru că i-a pus la dispoziţie exemplarul original. Cartea, apărută iniţial în anul 1943, este considerată o reuşită monografie locală deoarece cuprinde toate personalităţile locale ori care au avut legături cu Tecuciul sfârşitului sec. IXX şi începutul secolului XX, fiind o ediţie anastatică. Este citită în continuare o apreciere a acestei ediţii venită de la un alt profesor tecucean de la CNCH, prof. univ. dr. Doru Scarlatescu, actualmente la Iaşi.

Trecându-se la discuţii, redactorul Iancu Aizic vorbind de oamenii de valoare din cartea Tecuciul literar spune că se mândreşte cu faptul că a avut profesor de română la Şcoala nr. 3 pe domnul C. Solomon care locuia pe str. C. Negri şi s-ar impune o placă memorială pe această casă. Apreciază apoi faptul că după decesul regretatului profesor istoric al locului Ion Sion, ne mândrim cu faptul că avem acum, în sală, patru mari istorici locali: profesorii Andronache, Pohrib, Necula şi Chiscop. Redactorul încheie spunând că anul trecut, cu ocazia prezentării unui spectacol la Tecuci de către marele actor Florin Piersic, luându-i acestuia un interviu, la întrebarea dacă îl cunoaşte pe poetul tecucean Dionisie Duma, acesta a spus că îl apreciază enorm şi doreşte să realizeze un CD cu 12 poezii scrise de poetul Dionisie Duma şi recitate de Florin Piersic. În încheierea intervenţiei, se arată că meritele pentru susţinerea culturală a ec. Cătălin Dodu sunt reale dar, nu trebuie uitat aportul adus la cultura tecuceană şi de Fundaţia Pelin.

 În continuare, a luat cuvântul prof. Manuela Cepraga  solicitând o unire a forţelor culturale din oraş, respectiv Muzeu, Casă de cultură şi Bibliotecă, poate prin creearea unui Club al intelectualilor.

Prof. Viorel Burlacu  începe prin a aprecia apariţia cărţii ,,Tecuciul literar’’ apreciind şi faptul că prof. Radu a avut încredere în elevii de la clasele de jurnalism de la CNCH. Ne vorbeşte şi de alte încercări de restituire cum ar fi revistele ,,Freamătul’’, ,,Provincia litertară’’ şi altele încheiind prin a felicita pe realizatorii evenimentului.

Profesorul Ionel Necula reaminteşte faptul că a vorbit personal cu prof. G.G.Ursu venit la Tecuci la o sărbătorire omagială a poetului Ştefan Petică şi că l-au vizitat pe profesorul C.Solomon. Cartea, a apărut aşa cum s-a spus, în anul 1943, perioada în care Ministrul Culturii era tecuceanul Ion Petrovici iar cartea s-a aflat şi în vitrină Librăriei ,,Patron’’, de pe str. Republicii.

Prof. N. Chiscop vine cu noi date şi amănunte importante despre forţele militare din primul război mondial, mai ales din zona Movileni.

Prof. Eleonora Stamate anunţă apariţia în curând a numărului 46 al revistei ,,Tecuciul literar-artistic’’ şi spune că prof. univ. N. Scurtu apreciază noua apariţie a cărtii ,,Tecuciul literar’’  de G. G. Ursu.  Reaminteşte şi de cenaclul înfiinţat de dânsa ,,Ştefan Petică 2000’’, de faptul că are deja două poete consacrate şi a apărut acum şi o prozatoare.

A fost o manifestare culturală pe deplin reuşită şi ne pregătim să participăm la cea de a treia ediţie a Serilor culturale realizate de AARD- CAR Unirea Tecuci.

,

Autor: Iancu Aizic