Altă ședință a Consiliului local, aceleași proiecte care nu au trecut ieri

Sedinta-Ordinara-a-Consiliului-Local-Tecuci-26-ianuarie-2017Deoarece în ședința ordinară de ieri nu au fost votate unele proiecte, conducerea primăriei Tecuci a hotărât ca o altă ședință, de îndată, să aibă loc astăzi la ora 14. Sunt vizate următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Piețe Prest TEC S.R.L. Tecuci.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport şi depozitare deşeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 din H.C.L. nr.154/17.07.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci.