Se reia concursul la Primăria Tecuci

Tecuci, primarie În data de 9 noiembrie 2017, comisia de soluționare a contestațiilor constituită pentru organizarea concursului de angajare în cadrul proiectului „Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci” a constatat incapacitatea comisiei de concurs de a avea o atitudine obiectivă față de candidații înscriși la examen.

Din acest motiv, ca urmare a contestațiilor depuse, proba interviu, pentru ocuparea funcțiilor contractuale în cadrul proiectului amintit, va fi reluată.

Reluarea probei interviu va avea loc în data de 27 noiembrie 2017, ora 10, la sediul UAT Tecuci din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66.

La această probă vor participa doar candidații respinși, care vor trebui să înfrunte aceeași comisie de concurs și atitudinea sa subiectivă.

Anunt reluare concurs Tecuci