Încă o funcţie de director scoasă la concurs

92b1b-cabinet2bdirector Primăria Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de Director la Direcţia Servicii Publice, perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;

– să aibă minim 9 ani vechime în muncă.

Concursul se va desfăşura în data de 5 ianuarie 2018, ora 10, proba practică, la sediul instituţiei. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior şi va avea loc la sediul instituţiei.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 8 decembrie 2017 – 21 decembrie 2017.

Relaţii suplimentare se pot obţine de Ia sediul UAT Municipiul Tecuci.