Aceeaşi primărie, alte socoteli

Tecuci, primarie Câţi locuitori are Municipiul Tecuci? Pentru a găsi soluţia la această problemă vom lua în considerare datele transmise de trei compartimente din cadrul Primăriei Tecuci. Pentru simplificare le vom denumi Compartimentul A, B şi C.

Compartimentul A ştie că populaţia Municipiului Tecuci este de 34.871 locuitori, lucru specificat şi în Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci.

Compartimentul B se ocupă cu stabilirea taxei de salubrizare. În cadrul acestui compartiment se cunoaşte faptul că populaţia Municipiului Tecuci este de 38.556 locuitori. Pe baza acestui număr s-a stabilit taxa de salubrizare de 7 lei pe persoană, lunar.

Compartimentul C are altă părere. Acesta a aprobat plata cotizației de membru al Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară Ecoserv Galați pentru anul 2017, în valoare de 1 leu/persoană, susţinând că Municipiul Tecuci are 44.914 locuitori.

În acest moment este clar faptul că nu există o comunicare reală între compartimentele A, B şi C din Primăria Tecuci.

Ţinând cont de diferenţa dintre datele deţinute de compartimentele C şi A, Primăria plăteşte cu 10.043 lei mai mult pentru cotizaţia la Ecoserv.

Pe de altă parte, ţinând cont de datele deţinute de compartimentele B şi A, Primăria va încasa cu 25.795 mai puţin, lunar, pentru taxa de salubrizare.

Dacă primul calcul este evident, cel de-al doilea necesită o atenţie matematică. Taxa de 7 lei lunar s-a stabilit împărţind costurile salubrizării la populaţia Tecuciului. Lăsând la o parte agenţii economici, de la cei 38.556 locuitori, Compartimentul B preconizează că va strânge suma de  269.892 lei, pentru a acoperi costurile de salubrizare. În realitate, conform Compartimentului A, se strâng doar 244.097 lei, rezultând o diferenţă de 25.795 lei lunar.

Câţi locuitori are Municipiul Tecuci? Aşteptăm ca cele trei compartimente să ajungă la un consens.

2 thoughts on “Aceeaşi primărie, alte socoteli

 1. 1.Populatia municipiului Tecuci conform datelor culese de pe internet este :
  -ghidulprimariilor.ro………………………………………………….…31004 locuitori
  -http://orasul.biz/harta-tecuci-gl/ ………………………….……31045 locuitori
  -http://populatie.population.city/romania/tecuci/……34900 locuitori

  -https://ro.wikipedia.org/wiki/Tecuci#Demografie : conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Tecuci se ridică la 34.871 de locuitori

  Populatia municipiului , conform datelor din Primaria Tecuci :
  -dezbaterea din 13 decembrie 2017…………………….……38.556 locuitori
  -Strategia de Dezvoltare Durabilă a Tecuciului……….34.871 locuitori.
  -Raportul de specialitate 71657/ 15.12.2017….……..……44.914 locuitori (conform DJS Galati)

  Datele certe sunt cele de la Recensamantul din 2011, respectiv 34871 locuitori, care se regasesc si in Strategia de Dezvoltare Durabilă a Tecuciului. Pana la noul Recensamant, cu aceasta cifra trebuie lucrat, peste tot.

  In perioada 2011-2017 au intervenit modificari, prin nasteri, decese, emigrari, venirea unor persoane din alte localitati, care sunt greu de urmarit si de evidentiat. Mai mult, Statistica Galati e posibil ca, la ultima comunicare, sa fi avut in vedere si populatia comunelor limitrofe Tecuciului, arondate in mod traditional municipiului.

  In consecinta toate Proiectele de HCL , aprobate deja, sau in curs de aprobare, trebuie corectate, luand ca element de calcul numarul de 34871 locuitori.

 2. Socotelile nu-s perfecte
  Cum prea bine bag de seamă;
  Dar găsii ținte erecte
  Ba chiar și-o … epigramă.

  Le-au înşirat, le-au manipulat,
  Dau și-o soluţie finală;
  Or avea vigoare, dar cum de-or fi aflat
  Că-i de-ajuns numai o socoteală ?

Comments are closed.