Administraţia mai are nevoie de un funcţionar pentru a-şi face treaba

concurs U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor ingineresti;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 12 februarie 2018, ora 10, la sediul instituţiei. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a (10.01.2018-30.01.2018).

Selecţia dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0372.364.111, Comp. Resurse Umane, SSM.