Posibile alegeri anticipate la Tecuci

Primarie Tecuci Primarul C. C. Hurdubae a răspuns acuzaţiilor de incompatibilitate, conflict de interese şi deturnare de fonduri publice, care fac obiectul unei anchete declanşate în privinţa sa de către Agenţia Naţională de Integritate.

Motivul declanşării cercetărilor este o Hotărâre de Consiliul local de la sfârşitul lunii august 2017 prin care a fost alocată suma de un milliard lei vechi din bugetul local către Grupul de Acţiune Locală „Anton Cincu” Tecuci, înfiinţat şi condus de fostul  membru al UNPR, Traian Bălănică. În cadrul acelei Asociaţii, primarul Hurdubae are calitatea de vicepreşedinte. Practic, prin proiectul de hotărâre iniţiat de primar şi suspus spre aprobare Consiliului local, fiecare locuitor al Municipiului Tecuci a dat, fără să ştie şi fără să vrea, câte 3 lei respectivei Asociaţii, condusă de Bălănică şi Hurdubae.

Într-un comunicat transmis de biroul de presă al Primăriei, în care se precizează că o hotărâre a Consiliului local este denumită „hotărâre de Guvern”, se precizează:

„Prin Hotărârea de guvern 81 din 15 septembrie 2016, Consiliul local Tecuci şi-a dat acordul pentru participarea municipiului Tecuci la constituirea  Grupul de Acţiune Locală <<Anton Cincu>> Tecuci în vederea accesării de fonduri europene în cadrul programelor de dezvoltare locală şi regională. Aceeaşi hotărâre a Consiliului local îl desemna pe dl. Cătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci, să angajeze prin semnătură Municipiul Tecuci  la constituirea GAL Tecuci, să semneze actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să reprezinte municipiul Tecuci în faţa oricărei instituţii sau autorităţi prin asumarea oricărui document necesar pentru: semnarea acordului de parteneriat, înfiinţarea juridică a asociaţiei, întocmirea dosarului de candidaturi în vederea organizării  GAL, reprezentarea în adunarea generală  a asociaţiilor şi participarea la întrunirile organizate. UAT municipiul Tecuci are o pondere  în adunarea generală a Asociaţiilor de 49%.

Conform art. 12 din Legea 215 din 2001, actualizată, Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale  Unităţilor Administrativ Teritoriale membre, precum şi din alte surse în condiţiile legii.

Prin hotărârea Consiliului local 176 din 31 august 2017 a fost aprobată cotizaţia anuală a UAT Municipiul Tecuci pentru funcţionarea Asociaţiei, în conformitate cu actul consitutiv şi cu statutul asociaţiei. Cuantumul acestei cotizaţii, de 3 lei pe an de persoană, este în concordanţă cu nivelul cotizaţiilor stabilite de mai multe Consilii locale în situaţii similare şi coincide şi cu nivelul cuantumului stabilit în actul constitutiv şi în statul asociaţiei, în baza căruia instanţa a hotărât prin decizie definitivă şi irevocabilă înfiinţarea şi funcţionare acestui GAL.

Primarul municipiului Tecuci îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte în cadrul GAL Anton Cincu, funcţie neremunerată iar toate deciziile ce angajează UAT Municipiul Tecuci în activitatea GAL sunt în prealabil supuse aprobării Consiliului local al Municipiului Tecuci”, se arată într-un comunicat transmis către Radio Tecuci.

Dacă inspectorii ANI consideră că primarul Hurdubae şi-a depăşit atribuţiunile, atunci acesta şi-ar putea pierde mandatul, iar Tecuciul ar putea să aibă parte de alegeri locale anticipate.

One thought on “Posibile alegeri anticipate la Tecuci

  1. D-l primar Hurdubae omite in comunicat sa spuna ca are o MARE problema. In sedintele GAL a votat ca tecucenii sa plateasca o cotizatie de 3 lei/locuitor fara a avea in prealabil o decizie a Consiliului local. De acest fapt infractional nu sufla o vorba.

Comments are closed.