Trai, neneaco, cu banii contribuabililor!

Tecuci, primarie Pentru concursurile şi evaluările managerilor din instituţiile locale se formează o comisie de examinare. Această comisie poate fi constituită din 3 – 6 persoane.

În cele mai multe cazuri, membrii comisiei de evaluare sunt aleşi de primar.

La Tecuci, de la mijlocul anului 2016, s-au tot făcut concursuri pentru angajări, interviuri şi evaluări. Până acum nu prea înţelegeam de ce aceleaşi nume ale unora dintre funcţionarii Primăriei se îmbulzesc pe listele comisiilor de examinare. Aici amintim pe: Iulieta Groza, Silvia Perianu, Cristina Antohi, Rodica Arhip, Mihaela Vîrlan, Mona Candea. În afară de Cristina Antohi, celelalte funcţionare sunt novice, recent băgate în pâine, neavând nici o experienţă de notare. Să nu uităm că primarul Tecuciului este cel care desemnează aceşti membri.

Misterul a fost elucidat la citirea unui document care precizează: la concursuri organizate, la evaluările manageriale, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor şi membrii secretariatului beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite (primar) precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul autorităţii, pe baza unor contracte civile.

Practic, pe lângă salariile care s-au tot majorat în administraţia locală, membrii de examinare ai concursurilor primesc şi echivalentul a 10% din leafa primarului.

Cât mai e salariul primariului, nu ştim exact deoarece nu a binevoit să-l afişeze pe site-ul instituţiei. Din surse aflăm că încasează 15.000 lei lunar.

Astfel, dacă un funcţionar participă la două comisii într-o lună, acesta primeşte pe lângă salariu încă 3.000 lei.

 

Indemnizatii TecuciMembri platiti Tecuci