Continuă dezinformarea cetăţenilor în privinţa proiectelor europene

Proiect Sansa T Tecuci Dezinformarea contribuabililor, precum şi inducerea în eroare a cetăţenilor cu drept de vot din municipiul nostru, au fost armele cu care actuala administraţie a câştigat alegerile locale la Tecuci.

Cei care s-au pretat la aceste practici incompatibile cu statutul de jurnalist sunt acum bine înfipţi în posturi frumos remunerate. Mai mult, unora li s-au şters datorii de miliarde lei vechi, creanţe fiscale pe care fosta administraţie se încăpăţâna să le aducă la bugetul local.

În data de 6 februarie 2018, Consiliul local Tecuci solicita o informare privitor la situaţia proiectelor elaborate de Compartimentul Fonduri Europene din Primăria Tecuci în perioada 2012 – 2016. Ca urmare a acestei solicitări, în data de 14 februarie 2018 Biroul Fonduri Europene emite o adresă în care sunt prezentate şase proiecte întocmite pentru finanţare, precum şi stadiul acestora. 

Pe de altă parte, la începutul anului 2017, C.C. Hurdubae a prezentat un număr de nouă proiecte întocmite de Biroul Fonduri Europene în administraţia 2012 – 2016, proiecte pe care actuala administraţie le-a preluat de la precedenta administraţie.

Nr.

crt.

Proiect elaborat de Compartimentul Fonduri Europene al Primăriei Tecuci în perioada 2012 – 2016
1. Amenajare intersecţie str. 1 Decembrie 1918 cu str. Gheorghe Petrașcu în Municipiul Tecuci
2. Reabilitarea statuii CFR din Municipiul Tecuci
3. Reabilitarea unităţii de învăţământ „Colegiul Naţional Spiru Haret” Tecuci
4. Reabilitarea clădirii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Sturdza” monument istoric
5. Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe şi clădiri publice din municipiul Tecuci
6. Înfiinţarea Muzeului Cărţii în vederea dezvoltării economice a turismului cultural şi creşterii competitivităţii Municipiului Tecuci
7. Modernizarea Parcului „Carol I” (fost Crâng) din municipiul Tecuci
8. Reamenajare intersecţie din Municipiul Tecuci, str. Tudor Pamfile, Elena Doamna, Nicoreşti, Vasile Alecsandri şi reamplasare Statuia Cercetaşului
9. Reabilitare parcare sediu Primăria Tecuci

În acest moment este evident că în informarea prezentată consiliului local lipsesc cel puţin trei proiecte.

Un alt proiect care lipseşte din cele două prezentări, a primarului şi a Biroului, este proiectul „Şansa T”. Despre acesta C.C. Hurdubae a declarat într-o emisiune la Radio Tecuci: „Trebuie să fim foarte  bucuroşi, am avut şansa printr-un efort comun, Primăria Tecuci şi firma de consultanţă, să  aducem în municipiul Tecuci, după 30 ani, 4 milioane de euro, eu sunt convins că este un lucru extraordinar”.

Investiţiile în cadrul acestui proiect sunt greu de justificat, existând un impact de doar 10% pentru infrastructură, motiv pentru care fosta administraţie, asemeni multor administraţii din ţară, a ezitat să-l implementeze. Riscul ca cheltuielile din banii alocaţi să nu se încadreze în proiect este enorm, lucru care ar putea conduce la cercetări şi anchete penale.

În data de 8 iunie 2017, Prefectura Galaţi solicită o informare privitor la investiţiile cu fonduri europene nerambursabile programate a fi realizate în anul 2017. În răspuns, la data de 13 iunie 2017, Biroul Fonduri Europene emite o adresă în care sunt prezentate şapte investiţii cu fonduri europene precum şi stadiul acestora.

În această informare, proiectul „Şansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială continuă şi locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci” apare ca proiect depus prin PocU, Axa 4.2. Proiectul a fost depus în data de 15 septembrie 2016.

Este regretabil faptul că anumite persoane au indus şi continuă să inducă în eroare cetăţenii municipiului Tecuci cu scopul de a obţine foloase financiare şi funcţii avantajoase.

 

 

One thought on “Continuă dezinformarea cetăţenilor în privinţa proiectelor europene

  1. Am observat că până acum nici un proiect nu a obținut finanțare. Mai mult doar unul singur a fost depus. Probabil până la sfârșitul mandatului actualului primar nici nu se va derula vre-un astfel de proiect, având în vedere ca diversele faze de aprobare durează cam 2 ani, apoi semnarea contractelor de finanțare, licitații, contestații etc Deci, până acum doar blau, blauri pesediste.

Comments are closed.