Şedinţă extraordinară CL, luni, 12 martie

 Consiliul local TecuciConsiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară în data de  12.03.2018, orele 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 91/27.04.2017, aprobarea cofinanţării „Proiectului regional  de dezvoltare  a infrastructurii  de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici   pentru obiectivul „Modernizare  strada Ana Ipatescu”.
  3. Proiect de hotărare privind aprobarea bugetului iniţial centralizat de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018.
  4. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 220/2014.