Post de administrator scos la concurs

Minihotel Piata Tecuci Societatea Pieţe Prest Tecuci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de administrator (studii medii).

Dosarul de înscriere va cuprinde:

– copie după actul de identitate;

– cerere de înscriere;

– copie acte de studii;

– copie după cartea de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;

– cazier judiciar;

– CV.

Bibliografie pentru concurs

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale

Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 2 aprilie 2018 la sediul societăţii, situată pe str. 13 Septembrie nr. 1B.

InterviuI va avea loc Ia sediuI Societăţii Pieţe Prest Tec SRL Tecuci, în data de 5 aprilie 2018, ora 9.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0236.816.625.