Şedinţă ordinară C.L. în 29 martie

 Consiliul local TecuciConsiliului local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018 orele 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. (Rampa Rateș S.R.L.) Tecuci.
  2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Galați a unui imobil din Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu 64 – 66.
  3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
  4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri aferente serviciului public de salubrizare din administrarea Soc. Compania de Utilități Publice la U.A.T. Municipiul Tecuci.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor prestate populației și agenților economici în Obor de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Soc. Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci pentru serviciile de salubrizare
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Soc. Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării grilei de salarizare a personalului Societății „Administrarea Cimitirelor şi Spaţiilor Verzi SRL” Tecuci.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Ştefan cel Mare”.
  10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 81/ 2008 privind organizarea și desfășurarea transportului de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Tecuci.

Informări, interpelări, petiții

– Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 12/14 iulie 2017 și Raportul de follow-up înregistrat la Camera de Conturiu Galați sub nr. 1191/2017/23.02.2018, iar la U.A.T. Tecuci sub nr 26056/23.02.2018 – comunicate prin adresele 42 CL şi 61 CL / 2018.

– Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 2 din 14.03.2016 și Raportul de follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 2/14.03.2016 – comunicate prin adresele 59/CL și 35917/ 2018.