Cine se mai angajează la Primăria Tecuci

 b74fc-tecuci-primarieAstăzi, 12 aprilie 2018, au fost afişate rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante în Primăria Tecuci.

Funcţiile publice scoase la concurs sunt: consilier superior din cadrul Biroului Fonduri Europene, consilier debutant din cadrul Serviciului Comunicare şi Registratură, şef Birou Achiziţii Publice şi consilier principal din cadrul Comp. Corpul de Control al Primarului.

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 16 aprilie, ora 10, la sediul UAT Municipiul Tecuci. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare.

Pentru funcţia de consilier debutant din cadrul Serviciului Comunicare şi Registratură au fost depuse trei dosare dintre care unul a fost respins.

Pentru funcţia de consilier superior din cadrul Biroului Fonduri Europene sunt două dosare depuse, unul aparţinând funcţionarei Silvia Perianu, care a fost angajată iniţial la Fonduri europene, la momentul actual activând la serviciul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei.

La Birou Achiziţii Publice revine ca şef Valeriu Gabriel Hasan, după un an de transfer la altă primărie rurală.

Nu este încă afişat nici un document din care să rezulte cine şi-a depus dosar pentru funcţia de consilier principal din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Primarului Tecuci.

Consilier Fonduri europene

Sef Achizitii