Câştigătorii concursului din Primărie

A fost afişat rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcţiilor   de consilier superior din cadrul Biroului Fonduri Europene, consilier debutant din cadrul Serviciului Comunicare şi Registratură şi şef Birou Achiziţii Publice din cadrul  Primăriei Municipiului Tecuci .

După ce a fost angajată de C.C. Hurdubae la Fonduri Europene pe post de consilier principal, apoi mutată la Achiziţii publice, serviciu pentru care a făcut de curând cursuri de perfecţionare în domeniul achiziţiilor, Silvia Perianu a susţinut concurs acum pentru consilier superior la Fonduri  Europene. Se reîntoarce de unde a început, dar pe o funcţie mai bine plătită.

Iulian Vasilică Curcă va fi consilier debutant la Comunicare şi Registratură.

Pentru funcţia publică de conducere de şef Birou Achiziţii Publice a fost convins să revină Valeriu Gabriel Hasan, fost angajat al Primăriei Tecuci la acelaşi birou.

Interviul candidaţilor e programat a avea loc în 18 aprilie, ora 12.

Notele obţinute sunt următoarele: