Proiectele şedinţei ordinare din 26 aprilie

Consiliului local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 26.04.2018, ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Săndică Marian, ca reprezentant al Municipiului Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoserv” Galați.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 10, pct. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al SPCLEP Tecuci judeţul Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 6/ 27.01.2005 privind înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife de închiriere prestări servicii pentru un vehicul cu utilizare specială Unimog, tarife ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru lucrări executate cu utilajul Unimog ce va fi practicat de Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci (fosta Rampă Rateș S.R.L. Tecuci).

6.Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinație a imobilului (clădire și teren aferent) situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, în care a funcționat Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Tecuci în Muzeul Cărții și includerea proiectului „Înființarea Muzeului Cărții în vederea dezvoltării economice, a turismului cultural și creșterii competitivității Municipiului Tecuci” în Programul Operațional Regional (2014-2020), Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare acoperiș piața centrală Tecuci”.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Local de Asistență Socială în Direcția de Asistență Socială Tecuci, a Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Tecuci.

9.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Leonte Ionel. 

10.Informări, interpelări, petiții.

error: Content is protected !!