Înscrieri la festivalul „Dragi mi-s cântecul şi jocul”

Festivalul de cântec şi dans popular „Dragi mi-s cântecul şi jocul” se va desfăşura pe 26 mai 2018, la sala de spectacole „Ion Petrovici” din Tecuci. Simpozionul „Dascălul promovatorul tradiţiilor şi datinilor străbune”, activitate din cadrul proiectului, se află anul acesta la ediţia a VIII-a şi cuprinde 3 secțiuni:

Secţiunea 1: Comunicări ştiinţifice,

Secţiunea 2: Concurs naţional de creaţie plastică destinat elevilor,

Sectiunea 3: Festival de cântec şi dans popular.

  1. Secţiunea A: Comunicări ştiinţifice privind modalităţile de valorificare a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice diferitelor zone geografice, în activitatea din şcolare şi extraşcolare (referate, eseuri, prezentări ale proiectelor educaţionale, tematice sau de activitate, lecţii tematice);

Modalităţi de valorificare a ethosului popular în activităţi şcolare şi extraşcolare.

  1. Secţiunea B: Concurs naţional de creaţie (desen, pictură, colaje) destinat preşcolarilor, elevilor din ciclul primar şi gimnazial, „Obiceiuri şi datini strămoşeşti”.
  2. Secţiunea C: Festival concurs de cântece şi dansuri populare. ,,Dragi mi-s cântecul şi jocul”,ediţia a VIII-a.

 Evenimentul este organizat de Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” şi Asociaţia „Artă şi cooperare” Tecuci – Galaţi în parteneriat cu Casa de Cultură, Biblioteca Municipală, Librăriile Graphotek din Tecuci.

Toate secţiunile fac parte din proiectul „Din tradiţiile şi obceiurile neamului românesc, cuprins în CAERI 2018, poziţia 1073, Domeniu artistic  folclor, tradiţii şi obiceiuri.

Regulament şi condiţii de participare: înscrierea se face online completând formularul organizatorilor.

Lucrările pentru secţiunea A se pot expedia până la data de 18 mai 2018 prin e-mail, la adresa: simpozi[email protected] sau pe adresa: [email protected].

Secţiunea 1: Comunicări ştiinţifice:

-Lucrările prezentate trebuie să aibă caracter de noutate, originalitate, aplicabilitate şi să se încadreze în maxim 3 pagini;

– Condiţii de tehnoredactare a lucrărilor: font Times New Roman, dimensiune 12, cu diacritice, expediate on-line la adresa: [email protected] sau [email protected]

– Se acceptă maxim doi autori pe lucrare; comunicările ştiinţifice vor fi publicate în volumul „Tradiţii la români ”, volum cu ISBN.

Secţiunea 2: Concurs naţional de artă plastică

– Participanţii vor expedia lucrările pe adresa:  Şcoala nr. 10 Dimitrie Sturdza Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26,  Tecuci, jud Galaţi, sau Florentina Golea, str. 1 Decembrie 1918, nr. 91, Bloc AG2, scara 1, ap. 7, Tecuci, jud. Galaţi, până pe 10 mai 2017, data poştei.

Desenele vor ilustra obiceiuri şi datini româneşti din zona din care provine fiecare şi pot fi realizate în orice tehnică studiată sau cunoscută de participanţi.

Lucrările vor avea formatul A4, iar în colţul din dreapta jos, faţă eticheta. Se  poate participa cu maxim 3 lucrări.

Secţiunea Artă vocală: solişti vocali, grupuri vocale folclorice;

Secţiunea Artă instrumentală: solişti instrumentişti, tarafuri şi orchestre de muzică populară;

Secţiunea Artă Coregrafică: dansuri populare.

 Fiecare formaţie poate prezenta o suită de dans şi maxim doi solişti, fiecare doar cu o melodie. Timpul maxim acordat fiecărei formaţii este de 10 minute. Nu este obligatorie participarea la toate cele trei secţiuni ale festivalului.

Concursul se desfăşoară pe trei categorii de vârstă: 5 – 7 ani, 8 – 11 ani, 12 – 15 ani şi este destinat elevilor din şcoli, cluburi, nu ansamblurilor profesioniste. Pentru detalii apelaţi numărul de telefon 0766. 209. 419.

„Nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale tradiţii şi obiceiuri. Ca dascăl, ca om, ca român, simt că am datoria morală faţă de elevii mei, faţă de generaţiile viitoare de a promova, cât îmi stă în puteri, zestrea spirituală a poporului român, de a cultiva la elevi dragostea şi dorinţa de a cunoaşte şi a păstra această moştenire de o bogăţie incontestabilă”, iniţiator proiect, prof. Florentina Golea.

 

 

 

 

You cannot copy content of this page