Mâine începe reînscrierea copiilor la grădiniță în anul școlar 2018-2019

Înscrierea și reînscrierea la grădiniță a celor care sunt deja înscriși va începe în această lună, potrivit anunțului făcut recent de Ministerul Educației Naționale (MEN). Ocuparea locurilor libere la grădinițe se va face cu respectarea unor criterii generale de departajare, valabile pentru toate grădinițele, după care, la epuizarea acestora, fiecare unitate de învățământ preșcolar va putea să aplice și criterii specifice, nediscriminatorii.

Înscrierea la grădiniță a nou-veniților va începe pe 21 mai, iar reînscrierea pentru anul școlar 2018-2019 a celor care sunt deja la grădiniță acum va începe pe 7 mai, a informat MEN într-un comunicat de presă.

 „Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani”, precizează ministerul.

Practic, fiecare părinte își va putea înscrie copilul la grădiniță, în limita locurilor libere. Dacă vor fi mai multe cereri de înscriere decât locuri libere, atunci se vor aplica, succesiv, anumite criterii de departajare, așa cum sunt cuprinse în metodologia de înscriere cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012:

-existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

-existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

-existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

-existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Acestea de mai sus sunt criteriile generale de departajare, pe care le aplică orice instituție de învățământ, dar fiecare dintre grădinițe poate aplica apoi și criterii specifice de departajare. Conform informațiilor MEN, aceste criterii specifice nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

-capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);

-numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

-criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

-numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Actele necesare la înscriere

Potrivit Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4464/2000 privind Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preșcolar, actele necesare înscrierii copiilor la grădiniță sunt:

-cererea de înscriere;

-adeverinţe cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal);

-copie după certificatul de naștere al copilului;

-fișa medicală;

-aviz epidemiologic, eliberat conform prevederilor legale.

Atenție! La înscriere nu se percep taxe, fiind vorba de grădinițe de stat. Părinții semnează însă un contract educațional ce include drepturile şi obligaţiile părţilor, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Transferarea copilului de la o grădiniță la alta se face la cererea părinților sau a susținătorilor legali, cu avizul celor două unități, în limita locurilor planificate. Scoaterea copilului din evidența grădiniței se face în următoarele situații, potrivit Ordinului MENCS nr. 4464/2000: în caz de boală infecțioasă cronică, cu avizul medicului, sau în cazul în care copilul absentează nemotivat două săptămâni consecutive.