Se fac angajări la societăţile Primăriei

Nou înfiinţata societate „Administrarea Cimitirelor şi Spaţiilor Verzi” SRL angajează un consilier juridic cu studii superioare, un şef serviciu cu studii medii, 5 lăcătuşi mecanici cu şcoală profesională şi 4 îngrijitori spaţii verzi – studii generale. Relaţii la telefon 0372.959.3936 ori la sediul din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 C.

Compania de Utilităţi Publice SRL cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 D, angajează 24 de persoane. CUP are nevoie de un inspector resurse umane, un economist, un şef serviciu colectare şi transport deşeuri, aceştia având finalizate studiile superioare.

Cu studii medii încadrează un manager transport şi doi conducători autospecială de mare tonaj.

Se specifică că au nevoie de un şef formaţie compartiment salubrizare mecanizată şi un şef formaţie compartiment salubrizare manuală – studii generale, doi muncitori necalificaţi la salubrizare mecanizată şi 13 muncitori necalificaţi pentru salubrizare manuală, toţi pot fi cu şcoală generală.

Relaţii la telefon 0372.727.181.