Marţi, 17 iulie, şedinţă extraordinară CL

Consiliului local Tecuci este convocat  în şedinţă extraordinară în data de  17 iulie, ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea clădirii Colegiului Național Calistrat Hogaș Tecuci, Județul Galați”.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. 123/2018 privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petraşcu, nr. 64 – 66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 64-66, pavilion K.