Primăria îşi umple visteria prin vânzarea terenurilor de la unitatea militară

Vestea bună, pentru funcţionarii publici, este că vor fi bani pentru salarii. Vestea rea, pentru locuitorii municipiului, este că Tecuciul va fi vândut la bucată

În şedinţa Consiliului local Tecuci care va avea loc marţi, 17 iulie, se va vota pentru „aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 64-66, pavilion K”.

Clădirea se află la limita de sud-vest a fostei cazarme şi se învecinează la sud cu Muzeul Aviaţiei. Imobilul este format din construcţie în suprafaţă de 745 mp şi terenul aferent de 971 mp.

„Este necesară vânzarea imobilului prin licitaţie publică pentru obţinerea de noi fonduri. Imobilul nu a facut obiectul restituirii în baza legilor proprietăţii. În aceste condiţii propun vânzarea prin licitaţie publică a imobilului, fondurile obţinute urmând a fi folosite pentru investiţii. Preţul de pornire la licitaţie este de 915.662,76 lei + TVA, conform raportului de evaluare nr. 51/22.06.2018 întocmit de evaluator Albu Silvia”, precizează iniţiatorul acestui proiect, C.C. Hurdubae.

Chiar dacă primarul ne asigură de fiecare dată că sunt bani pentru salarii şi investiţii, iată că realitatea îl contrazice. Pentru a obţine aceşti bani Primăria este nevoită să vândă Tecuciul bucată cu bucată.