Şedinţă de îndată a CL

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, mâine, 2 august, la ora 16. Pe ordinea de zi este proiectul:

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Tecuci pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale.

 

Este vorba de aprobarea utilizării sumei de 36.200 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia CL Tecuci pentru finanţarea unor cheltuieli de repararea şi întreţinerea canalizărilor pluviale din străzile Costache Conachi şi Lct. Dragomir din Tecuci, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi.