UAT Tecuci se pregăteşte pentru un nou litigiu cu Romlux

Un proiect iniţiat de consilierii locali Cristinel Mîrza şi Olimpia Lovin, ambii de la PMP, este pe cale să dinamiteze relaţia şi aşa tensionată dintre UAT Tecuci şi Romlux Târgovişte. Aceasta înseamnă alte procese cu Romlux şi implicit alţi avocaţi plătiţi din banii noştri.

În şedinţa ordinară din 26 iulie 2018, Consiliului local Tecuci şi-a dat acordul de principiu cu privire Ia realizarea investiţiei „Montarea corpurilor de iluminat LED prin înlocuirea celor existente şi utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri fotovoltaice) în municipiul Tecuci, jud. Galaţi, prin finanţarea prin Programul Operaţional Regional, ap.3, P1 3.1, operaţiunea C”.

Din păcate fondurile pentru realizarea acestei investiţii nu pot fi accesate. În Ghidul solicitantului, Ghidul specific PI 3.1C, la pagina 14 se stipulează:

„Infrastructura (terenul) proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii cu autorizație de construire îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii;
  • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
  • nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun”.

Prin urmare, din cauza litigiului cu Romlux proiectul nu este eligibil.

Acest lucru a condus la o serie de declaraţii pe care le-am putea cataloga neserioase în contextul în care procesul dintre UAT Tecuci şi Romlux Târgovişte este un litigiu foarte serios. Atât primarul cât şi consilierul PMP au propus două soluţii pentru evitarea unui nou litigiu cu Romlux.

„Putem să ataşăm alături de stâlpii existenţi alţi stâlpi”, a sugerat C.C. Hurdubae. „I-am putea înlocui”, a plusat consilierul Mîrza.

Discuţia a fost adusă pe un făgaş sobru de consilierul Samir Oancă care a întrebat cine se va face responsabil de situaţia în care municipalitatea va fi obligată să plătească. „Stabileşte instanţa”, a replicat consilierul Ani Dumbravă.

Într-adevăr, de stabilit stabileşte instanţa. Dar de plătit, plătim tot noi, contribuabilii, tovarăşe primar.