Terenuri şi construcţii scoase la licitaţie

În data de  30 august, la ora 10, are loc licitaţie publică deschisă în vederea închirierii, concesionării şi vânzării unor imobile, terenuri şi construcţii, situate în municipiul Tecuci.

 I Obiectul concesiunii îl reprezintă:

  1. Concesionarea unor terenuri (lot 17A si lot 20) pentru construire garaje, în Zona Industrială bloc T4, suprafaţa totală 48 mp.

Preţul de pornire Ia Iicitaţie este 25,2 lei/mp/an. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

  1. Concesionarea unui lot de teren, 320,5 mp, pentru construcţie locuinţă, situat în str. Vânători, nr. 65.

Preţul de pornire la licitaţie este 90 lei/mp Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

II Obiectul închirierii îl reprezintă:

  1. lmobil situat în municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 60, bl. Al, sc. 1 parter, construcţie cu suprafaţa 59,14 mp, pentru activităţi comerţ, prestări servicii, spaţiu administrativ.

Preţul de pornire 20,50 lei mp/lună. Taxa de participare la licitaţie 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

  1. Teren cu destinaţie curţi construcţii, situat în str. Cuza Vodă, nr. 90: lot 1, 965 mp; Lot 2, 965 mp; lot 3, 955 mp.

Preţul minim de pornire este de 2,69 lei/mp/lună. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei. Taxa caiet de sarcini este 50 lei.

  1. Teren cu destinaţie amplasare chioşc în suprafaţă de 18,50 mp, situat zona Gheorghe Petraşcu, bl. nr. 42. Preţul de pornire licitaţie 13,53 lei/mp/lună. Taxa de participare la licitaţie 100 lei. Taxa caiet sarcini 50 lei.

III Obiectul vânzării îl reprezintă:

  1. Vânzarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 700 mp, aparţinând domeniului privat al UAT Tecuci, situat pe str. Foca nr. 77.

Preţul de pornire la licitaţie este 90,25 lei mp +TVA. Taxă caietul de sarcini 100 lei. Taxă participare licitaţie 500 lei.

  1. Vânzare prin licitaţie publică a unui imobil, construcţie şi teren, aparţinând domeniului prival al municipiului Tecuci, în suprafaţă de 3.059 mp, situat în str. Gh. Petraşcu, nr. 64-66, CF 109392.

Preţ de pornire 255.050 euro + TVA. Taxă caietul de sarcini 100 lei. Taxă participare licitaţie 1.500 lei.

  1. Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (3 imobile, nr. 4 de 24,74 mp, nr. 6 de 14,02 mp şi nr. 7 de 41,92 mp), situate în str. Ştefan cel Mare, nr. 180 – etaj 1 – CF 104394.

Preţul de pornire la licitaţie ap. 4 – 14.346 lei; ap. 6 – 8.131 lei; ap. 7 – 24.308 lei.

Taxă caiet sarcini 50 lei. Taxă participare 100 lei.

  1. Vânzarea prin licitatie publică a unui imobil (construcţie şi teren) aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, str. Gh. Petraşcu, nr. 64-66 pavilion K, construcţie 745 mp şi teren aferent 971 mp.

Preţul de pornire 91.5662,72 lei+TVA. Taxă Caiet sarcini 100 lei. Taxă participare licitaţie 1.500 lei.

Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fizice care au debite faţă de Municipiul Tecuci; sunt în litigii cu Municipiul Tecuci; au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Primăria Municipiuiui Tecuci; nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi garanţiei de participare.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 27.08.2018.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: sediul Primăriei Tecuci, registratura primăriei, până la data de 30.08.2018, ora 9.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei publice deschise: sediul Primăriei Tecuci, sala de şedinţe, în data de 30 august, ora 10. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar. Contestaţiile apărute vor fi soluţionate de către Comisia de soluţionarea contestaţiilor din Primăria municipiului Tecuci,  tel. 0372.364.177, fax 0236.816054.

lnformaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri între orele 10 – 12 , serviciul ADPP din sediul Primăriei: tel. 0725.802.009 şi tel. 0725.802.100.