Şedinţă ordinară a CL

Consiliului local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 29 august, la ora 16.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor cu Serviciul Public de Salubrizare al Municipiului Tecuci pe trimestrul III și IV al anului 2018, de la bugetul local, din alte venituri bugetare.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la H.C.L. nr. 58/22.03.2018 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2018.

4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 7/ 15.01.2018 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile (terenuri), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Municipiul Tecuci, str. Ferdinand I.

8. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana în funcția de director executiv al Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

9. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului unic U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Vîrlănuță Constantin în funcția de director administrativ al Societății Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.

10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a asociaților la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L.

Informări, interpelări, petiții

– Informare privind Raportul asupra activității asistenților personali pe semestru I al anului 2018.