Funcționare care râvnesc la al doilea salariu

Astăzi a fost afișat rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul Unității de Implementare a proiectului „Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor si adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile COD SMIS 106238”.

Posturile disponibile erau de Arhivar, Expert PR şi Comunicare, Profesor, Educator, Ajutor educator.

Așa cum reiese din tabel, primele înscrise sunt verișoara primarului, Grațiela Avram, actualmente angajată la Primărie ca secretara lui Hurdubae, și purtătoarea de vorbe a acestuia – Daniela Ignat.

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 6 septembrie, ora 9, Ia sediul Primăriei.

Rezultatul selecției dosarelor: