Licitaţie pentru concesionare, închiriere, vânzări imobile şi terenuri

Primăria organizează Licitaţie Publică deschisă în 27 septembrie, ora 10,  în vederea închirierii, concesionarii şi vânzării unor imobile (terenuri, construcţii) situate în municipiul Tecuci.

  1. Obiectul concesiunii îI reprezintă :
  2. Concesionarea unor terenuri (lot 17 A) pentru construire garaje, în zona industrială, bloc T4, suprafaţa totală 24 mp.

Preţul de pornire la licitaţie este 25,2 lei/mp/an. Taxă participare la licitaţie este de 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

  1. Obiectul închirierii îl reprezintă :
  2. lmobil situat în municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 60, bl. A1, sc. 1 parter, construcţie cu suprafaţa 59,14 mp. pentru activităţi comerţ, prestări servicii, spaţiu administrativ.

Preţul de pornire 20,50 lei mp/Iună. Taxa de participare la licitaţie 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

  1. Teren cu destinaţie curţi construcţii, situat în str. Cuza Vodă nr. 90, lot 1 de 965 mp, lot 2 de 965 mp, lot 3 cu 955 mp.

Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 2,69 lei/mp/lună. Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei. Taxa caiet de sarcini este 50 lei.

  1. Teren cu destinaţie amplasare chioşc în suprafaţă de 18,50 mp, situat zona Gheorghe Petraşcu, bl. nr. 42.

Preţul de pornire licitaţie 13,53 lei/mp/lună. Taxă participare la licitaţie 100 lei. Taxă caiet sarcini 50 lei.

III. Obiectul vânzării îl reprezintă :

  1. Vânzare prin licitaţie publică imobile (terenuri), Iot CF 102764 – 400 mp, lot CF 102766 – 400 mp şi lot CF 102771 – 400 mp, situate în Tecuci, str. Ferdinand l.

Preţul de pornire la licitaţie este 46,8 lei mp+TVA. Taxă caiet sarcini 50 lei. Taxă participare la licitaţie 300 lei.

  1. Vânzare prin licitaţie publică a unui imobil (construcţie şi teren), aparţinând domeniului prival al municipiului Tecuci, în suprafaţă de 3.059 mp, situat în str. Gh. Petraşcu, nr. 64-66, CF 109392.

Preţ de pornire 255.050 euro + TVA. Taxă caietul de sarcini 100 lei. Taxă participare licitaţie 1500 lei.

  1. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (construcţie si teren) aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, str. Gh. Petraşcu, nr. 64-66 pavilion K, construcţie 745 mp şi teren aferent 971 mp.

Preţul de pornire 915.662,72 lei+TVA. Taxă caiet sarcini 100 Iei. Taxă participare licitaţie 1.500 lei.

Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice sau persoanele fizice care:  au debite faţă de Municipiul Tecuci;  sunt în litigii cu Municipiul Tecuci; au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Primăria Municipiului Tecuci, nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare ( în cazul în care plata nu se face la casierie, dacă valoarea acestora nu se regăseşte în conturile primăriei, acestea nu se consideră achitate).

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 24.09.2018. Locul şi data limită pentru primirea ofertelor este registratura primăriei  până la data de 27.09.2018, ora 9.

Locul şi data desfăşurării licitaţiei este sala de şedinţe a primăriei  în data de 27 septembrie, ora 10.  . Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar.

lnformaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri între orele 10 – 12 , serviciul ADPP din cadrul Primăriei, Lucian Gradea, tel. 0725.802009 şi Cezar Baraş,  tel. 0725.802100.