O altă licitație pentru parcările auto din Tecuci

În data de 4 octombrie are loc o licitație publică deschisă în vederea atribuirii unor parcări de reședință.

Obiectul licitație îl reprezintă atribuirea următoarelor parcări auto de reședință:

  1. Atribuirea unui număr de 13 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci, strada Costache Racoviță nr. 1, bl. B de la nr. 1 la 13; vor participa locatarii blocului B din strada Costache Racoviță nr. 1 și bloc MAN din strada 1 Decembrie 1918 nr. 58.
  2. Atribuirea unui număr de 15 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 62 bl. A, de la nr. 1 la nr. 15; vor participa locatarii blocului nr. 62-A.
  3. Atribuirea unui număr de 29 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci, str. Aleea Egalității nr. 1 bl. A1, de la nr. 1 la nr. 29; vor participa locatarii blocului A1.

Dacă la această licitație nu se vor atribui toate locurile de parcare la următoare licitație pot participa și proprietarii  care dețin două sau mai multe autoturisme.

Prețul de pornire este de 135 lei /an/loc. Taxa de participare în sumă de 5 lei. Contravaloare Caiet de sarcini în sumă de 5 lei. Garanția de participare procedură este în sumă de 13,5 lei.

Durata închirierii,până la 31.12.2018.

Nu vor participa la procedura de atribuire persoanele fizice sau juridice care: au debite față de bugetul local al municipiului Tecuci; persoanele care dețin garaj pe domeniul public sau privat al municipiului Tecuci; persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidența și persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar/posesor al unui imobil, în blocurile arondate parcării de reședință respective; persoanele fizice/juridice deținătoare de autovehicule cu masa maximă autorizată peste 3,5 t; persoanele fizice/juridice a căror autovehicule pentru care prezintă documentele în vederea atribuirii locului de parcare, nu au inspecția tehnică la zi (ITP).

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 03.10.2018.

Locul și data limită pentru primirea ofertelor: registratura primăriei, până la data de 04.10.2018 ora 9.

Locul și data desfășurării licitației/atribuirii: sala de ședințe a municipiului Tecuci, în data de 04 octombrie, ora 10.

Contestațiile apărute vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri între orele 10-12 la serviciul ADPP din cadrul municipiului Tecuci, persoană de contact Lucian Gradea tel. 0725.802.009 și Ciprian Aconuțoaie tel. 0725.802.118.