Licitație pentru atribuirea locurilor de parcare

Primăria Tecuci organizează licitaţie publică deschisă în data de 11 noiembrie 2018, la ora 10, în vederea atribuirii unor parcări de reşedinţă.

Obiectul licitaţiei îI reprezintă atribuirea parcărilor auto de reședinţă:

1. Atribuirea unui număr de 42 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr. 58, bl. A2 și nr. 60 bl. A1. Vor participa locatarii blocurilor din str. Gh. Petrașcu nr. 58-A2a, 60-A1, 29-R1A și 27-E3A, K1 și K2 din Aleea Sălcioarei.

2. Atribuirea unui număr de 17 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. Gheorghe Petrașcu nr. 62 bl. B 1. Vor participa locatarii blocului nr. 62-B1.

3. Atribuirea unui număr de 9 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. Gheorghe Petraşcu nr. 46 bl. I4. Vor participa locatarii blocului nr. 46-I4, 48-G2 şi nr. 21-O1A.

4. Atribuirea unui număr de 40 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. Gheorghe Petrașcu nr. 50 bl. 13. Vor participa locatarii blocului nr. 50-I3, 54-G1, nr. 23-O1B și nr. 25-O1C.

La această licitaţie se pot înscrie si proprietarii care deţin două sau mai multe autoturisme. Preţul de pornire este de 135 lei /an/loc. Taxa de participare în sumă de 5 lei. Contravaloare Caiet de sarcini în sumă de 5 lei. Garanţia de participare procedură este în sumă de 13,5 Iei. Durata închirierii este până la 31.12.2018.

Nu vor participa la procedura de atribuire persoanele fizice sau juridice care: au debite faţă de bugetul local al municipiului Tecuci; persoanele care deţin garaj pe domeniul public sau privat al municipiului Tecuci; persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidenţa si persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar/posesor al unui imobil în blocurile arondate parcării de reşedinţă respective; persoanele fizice/juridice deţinătoare de autovehicule cu masa maximă autorizată peste 3,5 t; persoanele fizice/juridice a căror autovehicule pentru care prezintă documentele în vederea atribuirii locului de parcare, nu au inspecţia tehnică la zi (ITP).

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.10.2018.

Locul si data Iimită pentru priminirea ofertelor este registratura primăriei Tecuci, până la data de 11 noiembrie, ora 9. Locul si data desfășurării Iicitaţiei/atribuirii este sala de ședinţe a municipiului Tecuci, în data de 11.10.2018 ora 10.

Informaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 10-12 la serviciul ADPP din cadrul Primăriei, persoană de contact Lucian Gradea tel. 0725.802.009 și Ciprian Aconuţoaie tel. 0725.802.118.