Opt instituţii publice scot funcţii la concurs

Primăria Comunei Munteni, judeţul Galați, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuţie vacante de Consilier IA în cadrul Compartimentului de Gospodărire Comunală în Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Munteni – studii superioare, vechime 30 ani; Consilier IA în cadrul Compartimentului Financiar Contabil în subordine a Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Munteni, judeţul Galaţi, studii superioare, vechime 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 octombrie, ora 10 proba practică; 29 octombrie 2018, ora 10 proba interviu.

Anunțul AICI.

Primăria Comunei Negrileşti, judeţul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducător auto pentru microbuz şcolar. Condiţiile specifice: studii medii; vechime – şofer categoria B cu minimum 5 ani vechime; permis de conducere categoria D; atestat transport persoane.

Concursul se va organiza astfel: 30 octombrie 2018, ora 9 proba scrisă; 31 octombrie, ora 9 proba interviu.

Anunțul AICI.

Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici” din Tecuci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de îngrijitor şcoală – 0,5 normă. Condiţiile: studii – minimum 8 clase; vechime – fără vechime; utilizarea corespunzătoare a ustensilelor şi materialelor de curăţenie; disponibilitate la program flexibil.

Concursul se va organiza: 7 noiembrie, ora 12 proba scrisă; 9 noiembrie, ora 12 proba interviu.

Anunțul AICI.

Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” din Tecuci  organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor.

Condiţiile necesare: studii generale (8 clase); vechime: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza astfel: 19 octombrie, ora 16 data limită pentru depunerea dosarelor;  29 octombrie 2018, ora 9 proba scrisă; 31 octombrie 2018, ora 9 proba interviu.

Anunțul AICI.

Unitatea Administrativ – Teritorială – Comuna Gohor, judeţul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale  de muncitor calificat II (electrician de întreţinere şi reparaţii).

Condiţiile necesare: studii medii, curs calificare electrician; vechime în muncă minimum 5 ani; apt din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei de electrician; constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei.

Concursul se va organiza astfel: 29 octombrie 2018, ora 9 proba scrisă; 30 octombrie 2018, ora 9  proba interviu.

Anunțul AICI.

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din Comuna Matca, judeţul Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de îngrijitor cu 0,5 normă. Condiţiile necesare: studii  8 clase;  îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 octombrie, ora 10 proba scrisă; 30 octombrie,  ora 10 proba interviu.

Anunțul AICI.

Primăria Comunei Barcea, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional superior – Birou Financiar Contabil.  Condiţiile necesare: studii (obligatoriu): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime (obligatoriu): minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 noiembrie, ora 10 proba scrisă; 7 noiembrie 2018, ora 10 proba interviu.

Anunțul AICI.

Poliția Locală a Municipiului Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii:

Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Dispecerat;

Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Ordine publică – 2 posturi;

Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Evidența Persoanei;

Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Circulație.

Condiţiile necesare: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; posesor permis de conducere – categoria B.

Concursul se va organiza astfel: 22 octombrie 2018 termenul limită pentru depunerea dosarelor; 29 octombrie, ora 10 proba sportivă;  1 noiembrie, ora 9 proba scrisă; 6 noiembrie, ora 9 proba interviu.

Anunțul AICI.

 

One thought on “Opt instituţii publice scot funcţii la concurs”

Comments are closed.