Posturi scoase la concurs de Spitalul municipal

Spitalul municipal „Anton Cincuˮ Tecuci organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată:

– 2 posturi de bucătăreasă;

– 7 posturi de asistent medical generalist;

– 1 post de funcționar administrativ la Compartimentul Securitatea în Muncă, PSI, Protecția Muncii.

Alte patru posturi sunt transformate și scoase la concurs astfel:

– 3 posturi de registrator medical în 3 posturi de asistent medical generalist debutant (2 posturi la Registratură Medicală Internări Externări și 1 post la SMC);

– 1 post de muncitor necalificat în 1 post paznic.

Înscrierea candidaților se va face la secretariatul comisiei de concurs, la Birou RUNOS din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincuˮ până la data de 30 octombrie 2018, ora 12.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0236.811.608 sau 0236..812.441, interior 50.

Amănunte despre condiții, dosar și calendarul concursului, pot fi consultate AICI.