Alte posturi de funcţionar public scoase la concurs

Primăria Tecuci organizează concurs pentru ocuparea a cinci funcţii publice, la doar o săptămână după alt anunţ de acest gen . Aceste funcţii declarate vacante acum sunt:

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Serv. Birou Contabilitate;

– 2 funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Biroului Urmărire Încasare Executare Silită – Persoane Fizice;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Biroului Urmărire Încasare Executare Silită – Persoane Juridice;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Biroului Fonduri Europene.

Condiţii specifice de participare la concurs

  1. Pentru funcţiile publice de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Serv. Buget – Contabilitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 7 ani.
  2. La Biroul Urmărire Încasare Executare Silită – Persoane Fizice şi Biroul Urmărire Încasare Executare Silită – Persoane Juridice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau ştiinţe administrative; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 7 ani.
  3. Pentru funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul Biroului Fonduri Europene: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti specializare inginerie civilă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 7 ani.

Concursul se va desfăşura în data de 19.11.2018: proba scrisă în data de 19 noiembrie, ora 10, la sediul instituţiei; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 19 oct. – 7 nov. 2018.

Persoană de contact Rodica Arhip, consilier superior Compartiment Resurse Umane SSM, telefon 0372.364.111, e-mail  [email protected] .