Asistenţa Socială scoate la concurs un post de consilier debutant

Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de consilier, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane, achiziţii.

Condiţiile necesare în vederea participării la concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; cunoştinţe de operare calculator dovedite prin documente emise în condiţiile legii.

Concursul se va organiza astfel: 19 noiembrie 2018, ora 10 proba scrisă; 26 noiembrie, ora 10 proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Asistenţa Socială, telefon 0372.727.239.