Concesionare, vânzare şi închiriere a unor imobile din Tecuci

Primăria Tecuci organizează Licitaţie publică în data 14 noiembrie 2018, ora 10, în vederea  închirierii, concesionarii și vânzării unor imobile (terenuri, construcții) situate în municipiul Tecuci.

l – Obiectul concesiunii îl reprezintă:

  1. Concesionarea unui teren (lot 17 A) pentru construire garaj, în zona industrială, bloc T4, suprafaţa totală 24 mp.

Preţul de pornire la licitaţie este 25,2 lei/mp/an. Taxa participare la licitaţie este de 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

  1. Concesionarea unor terenuri (lot 6, lot 8, lot 9) pentru construire garaje, în zona Smaranda Brăescu, în suprafaţă totală de 130,5mp.

Preţul de pornire la licitaţie este 25,2 lei/mp/an. Taxa participare la licitaţie este de 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

II – Obiectul închirierii îI reprezintă:

  1. Imobil situat în municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 60, bI. A1 sc. 1 parter, construcţie cu suprafaţa 59,14 mp, pentru activităţi comerţ, prestări servicii, spaţiu administrativ.

Preţul de pornire 20,50 lei mp/lună. Taxa de participare la licitaţie 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

  1. Teren cu destinaţie curţi construcţii, situat în str. Cuza Vodă nr. 90: lot 1 – 965 mp, lot 2 – 965 mp lot 3 – 955 mp.

Preţul minim de pornire a Iicitaţiei este de 2,69 lei/mp/lună. Taxa de participare la licitaţie 100 lei. Taxa caiet de sarcini 50 lei.

  1. Teren cu destinaţie construcţie în suprafaţă de 33 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 30 C.

Preţul de pornire licitaţie 13,53 lei/mp/lună. Taxă participare la licitaţie 200 lei. Taxă caiet sarcini 50 lei.

III – Obiectul vânzării îl reprezintă:

  1. Vânzare prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 108 mp, cu destinaţie construcţie, situat în Tecuci, str. Mircea Eliade, nr. 24 B.

Preţul de pornire la licitaţie este 94 lei mp + TVA. Taxă caiet sarcini 50 lei. Taxă participare la licitaţie 100 lei.

  1. Vânzare prin licitaţie publică a unui imobil (construcţie şi teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, în suprafaţă de 3.059 mp, situat în str. Gh. Petraşcu, nr. 64 – 66, CF 109392.

Preţ de pornire 255.050 euro + TVA. Taxă caietul de sarcini 100 lei. Taxă participare licitaţie 1.500 lei.

  1. Vânzare prin licitaţie publică a unui imobil (construcţie şi teren) aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, str. Gh. Petraşcu, nr. 64 – 66 pavilion K, construcţie 745 mp şi teren aferent 971mp.

Preţul de pornire 915.662,72 lei + TVA. Taxă caiet sarcini 100 lei. Taxă participare licitaţie 1.500 Iei.

lnformaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 10 – 12, la serviciul ADPP din sediul Primăriei, Lucian Gradea – tel. 0725.802.009 şi Cezar Baraş – tel. 0725.802.100.