Recrutări de personal în cadrul unui proiect european

 

La  Tecuci se recrutează experți pentru derularea proiectului Șansa T. În acest sens, se anunță că e nevoie de 9 persoane pentru următoarele funcții: 1 post coordonator proiect, 1 post expert implementare și monitorizare, 1 post expert recrutare grup țintă, 1 post profesor lb. română, 1 post profesor matematică, 1 post profesor istorie, 1 post învățător, 1 post consilier psihologic.

Concursul va avea 2 etape: selecție de dosare și interviu.

Condiții post coordonator proiect (20 luni cu 42 ore/lună): studii superioare finaIizate, durata solicitată – 3 ani, experienţă specifică reIevantă în coordonare administrativă și logitstică, experiență în managementut proiecteIor, experiență în Iucrul cu oamenii și coordonarea unei echipe.

Condiții post expert implementare și implementare (20 luni cu 42 ore/lună): studii superioare finaIizate, durata soIicitată – 3 ani, experieriență profesională specifică de coordonare resursă umană și monitorizare activități sau coordonarea de activități și/sau cunoașterea mecanisrnului de impIementare a proiecteIor finanțate din fonduri europene, experiență 1 an; experiența profesională generală – 5 ani.

Condiții post expert recrutare grup țintă (4 luni an proiect cu 84 ore lună): studii superioare finalizate, experiența generală în muncă de 3 ani, experiența specifică în domeniuI resurselor umane sau activități sociaIe de 1 an.

Condiții pentru profesori (18 luni cu 42 ore/lună): studii superioare relevante în domeniu, experiența generală în muncă de 3 ani, experiența specifică de predare în învățământul gimnazial de 1 an.

Pentru învățător (18 luni cu 84 ore/lună): studii medii, specializare în domeniuI știintelor educatiei sau pedagogie – 4 ani, experienţă profesională specifică – 3 ani.

Pentru consilier psihologic (18 luni cu 21 ore/lună): studii superioare finatizate în domeniul psihologiei, durata solicitată – 3 ani, experienţă profesională specifică în prestarea de servicii de consiliere și asistență psihopedagogică – 1 an, experiența profesională generală – 3 ani.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Școlii N. Bălcescu în perioada 12 – 15 noiembrie 2018; în 26 noiembrie are loc interviul.