Doar 3 din 17 concurenți au promovat examenul pentru angajarea în Primărie

Astăzi a fost publicat rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier superior și consilier debutant din cadrul Primăriei Municipiul Tecuci.

Doar trei dintre candidați au luat punctaj de trecere la proba scrisă.

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 14 noiembrie, ora 10, la sediul U.A.T Municipiul Tecuci.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la consilier superior Chiriac Rodica.