Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Lansare de carte

 

Manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 au continuat să atragă şi să implice un număr mare de tecuceni şi în această ultimă perioadă a anului.

De curând Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” a găzduit  lansarea unei lucrări monografice ample, cu largi ecouri în conştiinţa locuitorilor acestui ţinut străvechi al Tecuciului. A fost o sală arhiplină, cu un auditoriu excelent, oameni maturi dar şi tineri ori adolescenţi. De la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” au fost prezenţi în sală numeroşi  liceeni însoţiţi de prof. Cătălin Filimon – directorul colegiului, toţi participanţii fiind interesaţi de trecutul, tradiţiile de luptă şi jertfe ale tecucenilor, locuitori ai acestei vetre de cultură şi civilizaţie.

 După o prezentare a invitaţilor la această adevărată sărbătoare a spiritului, Ionica Nasie, directoarea Bibliotecii, a sintetizat într-o alocuţiune introductivă importanţa Centenarului Marii Uniri ca eveniment istoric esenţial în conştiinţa românilor.  Biblioteca găzduieşte cu firească solicitudine astfel de manifestări la care intelectuali de marcă îşi aduc o substanţială contribuţie.

Moderatorul acestui eveniment editorial, Cătălin Dodu, Preşedinte al Asociației „Unirea” Tecuci, iniţiatoare şi finanţatoare a acestei lucrări  monografice, a menţionat în cuvântul său de început că Societatea „Unirea” Tecuci,  una dintre cele mai vechi și importante unități cu această denumire din partea de răsărit a României, a iniţiat numeroase manifestări dedicate Centenarului. Cea mai recentă lucrare editată în cursul acestui an Centenar este volumul omagial „Tecuci, un ținut cu vocația Unirii“, precum și realizarea unui triptic pictural „Cele trei Uniri ale românilor”. Le putem numi, pe bună dreptate, lucrări monumentale pentru tecuceni.

 Lucrarea şi manifestările noastre dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, evidențiază contribuția tecucenilor la înfăptuirea Unirii de la 24 Ianuarie 1859, implicarea unităților militare din localitate în Războiul pentru Independență, în Războiul de Reîntregire și în cel de al Doilea Război Mondial, când au participat la eliberarea teritoriilor românești de sub ocupaţie străină.

Sunt menţionaţi autorii prezenţi la această importantă lansare a volumului: Ștefan Andronache – coordonator, Daniel Bradea, Manuela Cepraga, Nicolae Chiscop, Cătălin Dodu, Daniel Dojan, Ghiță Nazare, Mihail Pohrib, Vladimir Radu, Eleonora Stamate, Aida Zaharia, Alma Andronache.  Sunt amintite şi numele unor personalităţi din operele cărora s-au preluat articole tematice şi texte literare: Alexandru Papadopol-Calimah, Mihail Manoilescu, Al. Stoica, G.G. Ursu, Maria Vartic, Gabriel Drăgan, Hortensia Papadat- Bengescu, Emil Panaitescu ş.a.

 Autorul tripticului, pictorul Mircea Cojocaru. Montaj ilustrații și fotografii: Ștefan Andronache şi Constantin Velicu; Coperta Mihai Vasilache  Redactorul cărţii: Vladimir Radu

Toţi participanţii au primit cocarde cu tricolor şi câte un material cu prezentarea sintetică a volumului, lucrare elaborată sub egida Asociaţiei „Unirea” prin decizia membrilor Consiliului Director, prezenţi în sală spre a onora acest eveniment.

Profesorul Vladimir Radu, redactorul cărţii, prezintă volumul editat în condiţii grafice excelente la Grapho Press Tecuci, beneficiind de un excelent parteneriat cu managerul acestei tipografii din oraşul nostru, Viorel Susanu. Mulţumeşte pentru prezenţa în sală şi pentru sprijinul acordat în elaborarea materialelor reprezentanţilor unor instituţii tecucene printre care: Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, Primăria Tecuci, Protoieria, Biblioteca Municipală „Ştefan Petică”, Casa Municipală de Cultură prin Cenaclul „Calistrat Hogaş”, Casa Corpului Didactic Galaţi şi revista „Şcoala gălăţeană”, CAR Învăţământ Tecuci, revista „Tecuciul literar-artistic”, Muzeul Aviaţiei ş.a.

 Se prezintă apoi structura, ideile şi conceptele care au stat la baza redactării părţilor componente, modalităţile de organizare a masivului volum, argumentându-se de ce este „o monografie atipică”.

Coordonatorul lucrării, prof. Ştefan Andronache, un remarcabil om de cultură tecucean, autor a nenumărate studii, articole, documentare foto şi diaporame, cărţi şi lucrări monografice, expune criteriile care au stat la originea acestui îndrăzneţ proiect de mare interes pentru întreaga comunitate. Prin referirile la întregul ţinut al Tecuciului, s-a extins aria de referinţă documentară pentru aproape toate comunele din fostul judeţ cu acest nume. Unele articole valorifică informaţii din epoca feudală a unor nunţi domneşti sau fac trimitere la negustori din alte provincii româneşti stabiliţi pe aceste meleaguri primitoare. Se fac precizări privind bogăţia şi varietatea de cărţi poştale din colecţiile proprii, fotografii de epocă sau aspecte din viaţa cotidiană a oraşului nostru, în evoluţia acestuia de-a lungul secolelor. Cei din sală vizionează un emoţionant videoclip „Pe urmele eroilor tecuceni până în Alba Iulia” realizat de către acesta.

 Despre implicarea tecucenilor în susţinerea, pregătirea şi desăvârşirea Unirii Principatelor a vorbit profesorul de istorie Mihail Pohrib, autorul unor articole din volum pe această secvenţă documentară. Precizează cu argumente istoriografice faptul că lucrarea a fost gândită ca o sursă bogată de documente şi referinţe la contribuţia concretă a tecucenilor la marile evenimente ale secolului al XIX-lea între care, un loc determinant îl deţin Unirea Principatelor de la 1859 şi Războiul pentru Independenţă din anii 1877-1878. Sursele documentare consultate (unele în premieră absolută!) scot în evidenţă jertfele locuitorilor acestui ţinut moldav, aparent neînsemnat pe harta ţării, sacrificii materiale şi umane demne de a fi exemple urmaşilor. Numele eroilor înscrise  pe monumentele înălţate în fiecare comună atestă nu numai vocaţia unirii ci şi puterea faptelor de vitejie. Consideră lucrarea o sursă valoroasă de documentare pentru profesorii de istorie, pentru educaţia tinerei generaţii de pe băncile şcolii în general.

 Participarea tecucenilor la campaniile din primul Război Mondial, rolul acestei aşezări din sudul Moldovei în pregătirea şi desfăşurarea dramaticelor bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, au constituit preocupări de documentare amplă pentru studentul Daniel Bradea, masterand al facultăţii de Istorie din Universitatea „Dunărea de Jos” – Galaţi. Autor al unor articole şi cărţi consacrate  Războiului pentru Reîntregire, pasionatul istoric tecucean a consultat un volum impresionant de documente pentru a înlătura unele inexactităţi din broşurile care au circulat până în prezent în comunitatea noastră, insistând pe aflarea adevărului istoric. De mare interes sunt acţiunile Regelui Ferdinand şi ale Reginei Maria din perioada retragerii în Moldova, faptele Cercetaşilor, sacrificiile materiale ale tecucenilor din anii 1916-1918. Pe baza acestor documente (multe dintre ele aflate în arhive secrete sau greu accesibile din judeţ ori din ţară, din centre universitare prestigioase) putem urmări etapele şi traseele regimentelor cu ostaşi tecuceni care au fost dislocate pe mai multe teatre de operaţiuni atât în Basarabia, cât şi dincolo de Carpaţi, în luptele din Ardeal, până la intrarea (primii!) în Budapesta.

 Ipostaze ale solidarităţii tecucenilor în cel de-al Doilea Război Mondial, pagini dramatice de pe front dar şi din culisele diplomaţiei  mondiale, pierderea teritoriilor în urma nedreptelor înţelegeri între beligeranţi şi-au găsit locul în paginile volumului de faţă. Nu lipsesc texte şi fotografii despre omagierea eroilor, drumul spre unitate şi libertate susţinut de cultură şi artă, publicaţii culturale ale diferitelor etape din istoria mai veche sau mai recentă a ţinutului, reluarea legăturilor cu românii de la răsărit de Prut (din Basarabia şi Bucovina) sau de la Apus de trecătorile Carpaţilor (din judeţele Harghita şi Covasna). Bibliografii tematice, creaţii literare şi plastice, cărţi poştale , afişe, fotografii ale Tecuciului contemporan întregesc acest volum monografic bogat ilustrat.

 Reprezentantul editurii, domnul Viorel Susanu şi-a exprimat dubla satisfacţie la apariţia acestei lucrări: prima, că este un volum bine documentat, atractiv şi interesant pentru categorii cât mai largi de cititori, iar al doilea că a avut onoarea să-l tipărească aici, la noi acasă, demonstrând performanţele tehnice ale Editurii Grapho Press din Tecuci.

Comandorul Chiş elogiază strădania autorilor şi se alătură – ca bun cunoscător al tradiţiilor de luptă tecucene,  despre aviaţie în mod special – celor care consideră că tânăra generaţie nu trebuie să uite faptele înaintaşilor. Mitingurile aviatice organizate în ultimii ani sunt remarcabile în acest demers.

În cuvântul de încheiere, Cătălin Dodu a revenit cu câteva explicaţii: De ce o carte? De ce o monografie? Şi de ce atipică?

 „Pentru că am fost convinşi încă de la începutul acestui an, că, fie se va ceda impulsului festivist de la nivel naţional, neexistând o idee atotcuprinzătoare care să genereze energii, fie se va lăsa totul în jurul datei de 1 Decembrie 2018, într-o încercare de salvare a aparenţelor şi ca o justificare a neputinţei.

Privind spre Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, rememorăm o exemplară lecţie de istorie: aceea că oamenii vremii, politicieni sau nu, au putut lăsa deoparte orgoliile şi au acţionat într-o singură direcţie. Considerăm că, trecând dincolo de efectul unirii geografice a teritoriilor, acest simţământ unionist reprezintă cu adevărat esenţa românismului şi cred că el ar trebui în primul rând omagiat. Faptul că oameni diferiţi şi din regiuni separate la acea vreme, au gândit în comun,  au pus în practică aceasta gândire trecând peste obstacolele inerente, ne arată că se poate şi că încă mai putem spera într-o perioadă de renaştere a ţării şi de manifestare a sentimentelor naţionale. Apreciem că Tecuciul va rămâne şi pe viitor un ţinut cu vocaţia unirii şi a unităţii naţionale.”

 Mulţumind autorilor şi participanţilor pentru prezenţă, pentru interesul manifestat faţă de un act de cultură de o mare ţinută ştiinţifică şi morală, îndeamnă adolescenţii – reprezentanţi ai tinerei generaţii, să apeleze la acest volum, temeinică, valoroasă şi bogată sursă de documentare.

Cartea a fost oferită de o delegaţie de tecuceni Muzeului de Istorie din Alba Iulia, ca ofrandă la sărbătoarea Marii Uniri. Împreună cu tripticul Celor Trei Uniri, volumul acesta de peste 400 de pagini urmează a fi expus permanent şi în Muzeul Unirii de la Iaşi, începând cu 24 Ianuarie 2019, când vom sărbători împlinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române.

 Nu putem decât să sperăm că peste un secol, cei care vor citi cartea (cărţile) acestei perioade vor şti să aprecieze faptul că şi noi ne-am străduit a ne face datoria cinstind cum se cuvine faptele înaintaşilor.

Volumul „Tecuci, un ţinut cu vocaţia unirii”, cu un tiraj gratuit de 150 de exemplare este donat instituţiilor reprezentative şi tuturor unităţilor şcolare din Tecuci şi din comunele zonei pentru a intra în fondul de carte al bibliotecilor. Pentru publicul interesat, editura va pune cartea în vânzare, în regim propriu de  finanţare, prin librăriile Graphotek.

 

Note şi consemnări de prof. Vladimir Radu