Astăzi se decide dacă Tecuciul va fi îndatorat în următorii ani

 

Vineri, 21 decembrie, de la ora 10, Consiliul local Tecuci se întruneşte în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află şi „Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 5.000.000 lei pentru o perioadă de 6 ani”.

În legătură cu acest proiect, un cititor ne-a trimis un text pe care îl redăm integral în continuare:

„Contractarea și garantarea de către UAT Tecuci, a unei finanțări rambursabile interne este mai complexă decât s-a lăsat să se înțeleagă. Astfel, UAT Tecuci nu va putea contracta sau garanta un împrumut dacă a înregistrat plăţi restante la data de 31 decembrie a anului 2018, neachitate până la data solicitării avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, sau dacă a înregistrat un deficit al secţiunii de funcţionare la sfârşitul acestui an.

Totodată, în eventualitatea contractării împrumutului, UAT Tecuci va trebui să garanteze împrumutul acordat, probabil cu veniturile proprii. Orice garantare prin venituri devine valabilă şi se aplică din momentul acordării garanţiei; veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condiţiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale unor terţi către autoritatea administraţiei publice locale respective, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.

În consecință, garantarea împrumutului va conduce la imobilizarea și indisponibilizarea veniturilor proprii încasate, cu efecte negative asupra execuției bugetare anuale”.