Legătura dintre Protecţia datelor personale şi înregistrările video ale şedinţelor CL

 

În şedinţa extraordinară din 7 ianuarie 2019 a fost luată în discuţie publicarea înregistrărilor video de la şedinţele Consiliului local Tecuci.

Administraţia continuă să invoce protecţia datelor personale ca argument al nepublicării înregistrărilor, chiar dacă majoritatea consilierilor locali şi-au dat acordul pentru publicarea şedinţelor.

Pe de altă parte, din Informarea privind Prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe site-ul Primăriei Tecuci, aflăm că responsabilă cu protecţia datelor în Consiliul local Tecuci este cons. Popovici Daniela. Cu toate acestea singura voce care se opune publicării şedinţelor pare a fi cea a secretarului UAT Tecuci.

„Am tot întrebat în legătură cu filmarea şedinţelor de consiliu şi nu am primit răspunsul”, a spus consilierul Vasile Diaconu, în şedinţa extraordinară, referitor la publicarea înregistrărilor.

„Am făcut adresă la Autoritatea naţională pentru Protecţia datelor cu caracter personal”, a replicat secretarul UAT, Valerica Fotache.

Dat fiindcă de câteva luni se invocă protecţia datelor cu caracter personal, pentru nepublicarea şedinţelor, trebuie mai întâi să aflăm care sunt aceste date.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal

– Un nume și prenume;

– O adresă de domiciliu;

– O adresă de e-mail, cum ar fi [email protected];

– Un număr de act de identitate;

– Date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil);

– O adresă de protocol de internet (IP);

– Un identificator de modul cookie;

– Identificatorul de publicitate al telefonului dvs.;

– Date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană.

Exemple de date considerate ca neavând caracter personal

– Codul de înregistrare al unei societăți;

– O adresă de e-mail, cum ar fi [email protected];

– Datele anonimizate.

Nouă nu ne rămâne decât să constatăm care dintre aceste date personale apar în şedinţe şi reprezintă un motiv pentru ca înregistrările video să nu fie publicate.