Un proiect cu cântec a completat ordinea de zi a ședinței CL

 

Ședința ordinară a Consiliului local de mâine, 21 februarie, a fost completată cu două proiecte pe ultima sută de metri. Unul dintre ele este „Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuiaˮ.

Imobilul respectiv din UM este format din construcții în suprafață de 2.393 mp și teren aferent de 17.811 mp. Imobilul se învecinează la sud cu Muzeul Aviației și la est cu strada Carol I. Acel imobil aparține domeniului public al Municipiului Tecuci iar actuala administrație s-a gândit să-l valorifice, punându-l în vânzare. „Procedura poate fi făcută doar după ce se trece imobilul din domeniul public în domeniul privatˮ se specifică în proiectul ședinței de mâine.

Imobilul aparține domeniului public al municipiului Tecuci conform HG nr. 1262/18.10.2005.

Consiliul local Tecuci a solicitat trecerea imobilelor de la MApN la CL în 2005, pentru că unele instituții publice erau în reparații și aveau nevoie de găzduire. Conform acestei HG  imobilele nu pot fi vândute în privat. Ele pot fi folosite doar ca spații pentru unele instituții. Doar terenul poate fi pus în vânzare.

Ce spune textul din HG nr. 1262/18.10.2005:

„Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, a solicitat preluarea în domeniul public al municipiului şi în administrarea sa, a imobilului constituit în cazarma nr. 308 Tecuci, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca spaţii pentru unele instituţii şi servicii publice locale şi amenajarea sălilor de învăţământ pentru şcolile generale ale căror clădiri se află în lucrări de reparaţii capitale.

Ministerul Apărării Naţionale a fost de acord cu această solicitare, întrucât, în urma procesului de reorganizare şi restructurare a armatei, această locaţie a devenit disponibilă.

Operaţiunea juridică privind transferul imobilului în cauză a obţinut avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării prin Hotărârea nr. 52 din 15 iunie 2005, poziţia nr. 28.

În elaborarea prezentului act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Faţă de cele prezentate a fost promovată prezenta Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Tecuci şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi.

Ministrul apărării naţionale, Teodor Atanasiu

Ministrul administraţiei şi internelor, secretar de stat, Anghel Andreescuˮ.

Așadar, nu se poate vinde clădirea iar persoanele care vor dori să cumpere imobilul menționat din fosta UM, vor risca, actele lor fiind anulabile întrucât clădirile acestea fac obiectul HG din 2005.

 

One thought on “Un proiect cu cântec a completat ordinea de zi a ședinței CL

  1. Cel care va cumpara este interesat de teren , nu de constructii. Cladirile respective au durata normata de exploatare expirata, asa ca vor fi casate si demolate.

Comments are closed.

You cannot copy content of this page